نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

5 روز پیش
4K
#اسلحه

#اسلحه

5 روز پیش
3K
5 روز پیش
5K
5 روز پیش
6K
5 روز پیش
6K
5 روز پیش
7K
5 روز پیش
8K
5 روز پیش
9K
پدرم دفتر شعری آورد تکیه بر پشتی داد شعر زیبایی خواند و مرا برد به آرامش زیبای یقین زندگی شاید شعر پدرم بود که خواند سهراب سپهری

پدرم دفتر شعری آورد تکیه بر پشتی داد شعر زیبایی خواند و مرا برد به آرامش زیبای یقین زندگی شاید شعر پدرم بود که خواند سهراب سپهری

4 روز پیش
6K
4 روز پیش
9K
همچو خامُشان بسته ام زبان، حرفِ من بخوان از اشاره ها!

همچو خامُشان بسته ام زبان، حرفِ من بخوان از اشاره ها!

2 روز پیش
9K
💞

💞

1 روز پیش
9K
1 روز پیش
10K
√ ﺑﻌﻀﻴﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﻣﻴﺨﻮﺍﺩ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺳﻜﻮﺗﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﻧﺸﻜﻨﻪ . . . ! √ ﺑﻌﻀﻴﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﺯﻧﺪﮔﻴﺸﻮﻧﻮ ﺑﺎ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﭘﺮ ﻣﻴﻜﻨﻦ . . . ! √ ﺑﻌﻀﻴﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﺟﺎﻱ ﺷﺐ ﻭ ﺭﻭﺯﺷﻮﻥ ﻋﻮﺽ ...

√ ﺑﻌﻀﻴﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﻣﻴﺨﻮﺍﺩ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺳﻜﻮﺗﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﻧﺸﻜﻨﻪ . . . ! √ ﺑﻌﻀﻴﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﺯﻧﺪﮔﻴﺸﻮﻧﻮ ﺑﺎ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﭘﺮ ﻣﻴﻜﻨﻦ . . . ! √ ﺑﻌﻀﻴﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﺟﺎﻱ ﺷﺐ ﻭ ﺭﻭﺯﺷﻮﻥ ﻋﻮﺽ ﺷﺪﻩ . . . ! √ ﺑﻌﻀﻴﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﻣﻴﺨﻮﺍﺩ ﻳﻜﻲ ﺭﻭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻦ ﺩﻭﺳﺖ ...

1 روز پیش
11K
عکس از خودم مسجد صورتی شیراز

عکس از خودم مسجد صورتی شیراز

7 روز پیش
13K
عکس از خودم مسجد صورتی شیراز

عکس از خودم مسجد صورتی شیراز

7 روز پیش
13K
عکس از خودم مسجد صورتی شیراز

عکس از خودم مسجد صورتی شیراز

7 روز پیش
14K
عکس توسط خودم مسجد صورتی شیراز

عکس توسط خودم مسجد صورتی شیراز

7 روز پیش
14K
بیا و انگیزه ای شو برای شب بیداری هایم برای صبحهای اولِ وقتم برای چک کردنِ موبایلم برای ترکِ سیگارم باور کن همه ی اینها انگیزه میخواهد... #علی_قاضی_نظام @baycott

بیا و انگیزه ای شو برای شب بیداری هایم برای صبحهای اولِ وقتم برای چک کردنِ موبایلم برای ترکِ سیگارم باور کن همه ی اینها انگیزه میخواهد... #علی_قاضی_نظام @baycott

7 روز پیش
13K
6 روز پیش
14K