تعداد لایک های امروز : 619515
تعداد نظرات امروز : 68368
تعداد مطالب امروز : 11293

#لبخند بزن! تازه کنی #بغض "بنان" را بخرام! برآشفته کنی "فرشچیان" را تلفیق #سپید و #غزل و پست مدرنی انگشت به #لب کرده لبت منتقدان را #معراج من این بس که در این کوچه بن بست یک جرعه تنفس بکنم #چادر تان را #دلتنگی #حزن آور یک کهنه سه تارم ...

ماه عسل نبات

خوراک لوبیا یا راگو,بفرمایید

ایران-تهران-برج میلاد

An intercity bus got held up in traffic of a flock of sheep. Haraz Road (a road which connects #Tehran to #Mazandaran), #Iran. Photo by @ttahmine #everydaymazandaran #everydayiran #everydayeverywhere اتوبوسی بین‌شهری در ترافیک یک گله‌ی گوسفند، گیر کرده است. جاده‌ی هراز، #تهران، #مازندران، #ایران

•••√

این فسقلی اول چش بوده بعد دست و پا دراورده ^__^

از خدا خواستم عادت های زشت را ترکم بدهد . خدا فرمود : خودت باید آنها را رها کنی. از او خواستم روحم را رشد دهد . فرمود : نه تو خودت باید رشد کنی . من فقط شاخ و برگ اضافی ات را هرس می کنم تا بارور شوی ...