تعداد لایک های امروز : 70181
تعداد نظرات امروز : 7239
تعداد مطالب امروز : 1039
تعداد کاربران آنلاین : 2132

گناوه،فقط یه خیابونش به سمت ساحل

یمن. به نظر من که قشنگه! :-)

تقدیم به دوستان ویسگونی ...

امر کرده ست رهبرم امسال حافظ مال و جان هم باشیم بهر کوری دشمنان باید توی یک جسم , جان هم باشیم تا رسیدن به قله ی عزت همگی نردبان هم باشیم تا که دشمن بلرزد... از وحدت تیغ نطق بیان هم باشیم دولت از ملت است پس باید تا ...

آیسا عشق عمه اش

قشنگه مگه نه ؟

هرگز هیچ روز زندگیت را سرزنش نکن ! روز خوب به تو شادی میدهد، روز بد به تو تجربه، و بدترین روز به تو درس میدهد ...! فصلها برای درختان هر سال تکرار میشود، اما فصلهای زندگی انسان تکرار شدنی نیست ... تولد ... کودکی ... جوانی... پیری و دیگر ...

حوصلم پوکید…