یا صاحب جن و پری*-*من‌مردم

یا صاحب جن و پری*-*من‌مردم

۲۳ فروردین 1398
12K
۲۱ فروردین 1398
2K
تا نیایی گره از کار بشر وا نشود درد ما جز به ظهور تو مداوا نشود😥 اللهم عجل لولیک الفرج💚 دیشب جمکران😊

تا نیایی گره از کار بشر وا نشود درد ما جز به ظهور تو مداوا نشود😥 اللهم عجل لولیک الفرج💚 دیشب جمکران😊

۲۱ فروردین 1398
8K
🌐نوعی ماهی وجود دارد که قادر است در بدن خود ماده روان گردان LSD تولید کند و شکارچی را به مدت چند روز دچار توهم کند. این ماهی the chief of ghosts معروف است

🌐نوعی ماهی وجود دارد که قادر است در بدن خود ماده روان گردان LSD تولید کند و شکارچی را به مدت چند روز دچار توهم کند. این ماهی the chief of ghosts معروف است

۲۱ فروردین 1398
5K
یکی از تاثیرگذارترین عکس های جهان ، کودک آفریقایی فقیری که در اوج فقر ، یکی از 2 آبنبات چوبی خود را با عکاس تقسیم می‌کند

یکی از تاثیرگذارترین عکس های جهان ، کودک آفریقایی فقیری که در اوج فقر ، یکی از 2 آبنبات چوبی خود را با عکاس تقسیم می‌کند

۲۱ فروردین 1398
5K
۲۱ فروردین 1398
5K
طبق تحقیقات

طبق تحقیقات "یاقوت کبود آبی" بخشی از سیاره زحل بوده که همراه شهاب سنگ به زمین آمده است، مورخان نوشته اند که شاهان این سنگ را به همراه داشتند تا آنان را از حسادت درباریان محفوظ دارد!

۲۱ فروردین 1398
5K