عشـــق موتـــور

parinaz202019

نام ⬅آواره ⬇
شهرت ⬅سرگردان⬇
اعصاب⬅خراب⬇
دل ⬅ خون⬇
صدا ⬅سکوت⬇
محل تولد⬅ مهراب غم⬇
آدرس ⬅جهنم نرسیده به آخرت⬇

ოεεεε😎

ოεεεε😎

۷ آذر 1396
84K
👌😎👌

👌😎👌

۴ مهر 1396
92K
هه♥♥♥

هه♥♥♥

۳ شهریور 1396
112K