"Forget the past"✌

pari16

‏اونـجا که فکر میکنـی داری جواب دنـدون شکـن میـدی، اون دلـه که میشکـنه نه دنـدون....

۱ روز پیش
5K
۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
6K
۲ روز پیش
4K
ادوارد: میدونی آنا آدم ها چندین دسته ان دسته ای که از تنهایی فراری ان و تصمیم میگیرن که یکی رو دوست داشته باشن، دسته دوم نمی تونن از تنهایی فرار کنن و از طرف ...

ادوارد: میدونی آنا آدم ها چندین دسته ان دسته ای که از تنهایی فراری ان و تصمیم میگیرن که یکی رو دوست داشته باشن، دسته دوم نمی تونن از تنهایی فرار کنن و از طرف یکی دوست داشته میشن، و دسته سوم... آنا(با لبخند): و دسته سوم چی؟! ادوارد: اونا ...

۲ روز پیش
9K
۷ روز پیش
5K
۷ روز پیش
5K
۷ روز پیش
5K
.. شـاید یه روز سـرد شاید یه نیـمه شـب.. .. دلت بخـواد بشه برگـردی به عقـب.. #شآدمهر❤

.. شـاید یه روز سـرد شاید یه نیـمه شـب.. .. دلت بخـواد بشه برگـردی به عقـب.. #شآدمهر❤

۷ روز پیش
6K
چقدر مرا یادت نیست،چقدر هنوز تورا یادم هست

چقدر مرا یادت نیست،چقدر هنوز تورا یادم هست

۱ هفته پیش
7K
۱ هفته پیش
6K
۱ هفته پیش
6K
👿

👿

۱ هفته پیش
6K
۲ هفته پیش
5K
۲ هفته پیش
5K
me and my friends*_*

me and my friends*_*

۲ هفته پیش
7K
😑

😑

۲ هفته پیش
6K
زخمای کهنه رو باید بازشون کرد روشون نمک پاشید که یادت بمونه از کجا زخم خوردی و از کی زخم خوردی !!

زخمای کهنه رو باید بازشون کرد روشون نمک پاشید که یادت بمونه از کجا زخم خوردی و از کی زخم خوردی !!

۲ هفته پیش
7K
همه چیز درست میشه، آب ریخته روی زمین جمع که نه اما خشک میشه، قلب شکسته خوب که نه اما ترمیم میشه ...!

همه چیز درست میشه، آب ریخته روی زمین جمع که نه اما خشک میشه، قلب شکسته خوب که نه اما ترمیم میشه ...!

۲ هفته پیش
6K
۲ هفته پیش
6K