شغل جدیدم بد از قطی نت

شغل جدیدم بد از قطی نت

۳ ساعت پیش
1K
اض بی اینترنتی میخام برم چوپانی و گله داری گاومیش داری 😥

اض بی اینترنتی میخام برم چوپانی و گله داری گاومیش داری 😥

۳ ساعت پیش
2K
اینترنت شهرتون وصل شده؟؟؟

اینترنت شهرتون وصل شده؟؟؟

۳ ساعت پیش
2K
پنج هزارمون پستم تقدیم به دوستان ویسگون

پنج هزارمون پستم تقدیم به دوستان ویسگون

۱۹ ساعت پیش
2K
در فراق نت حوصلمون سر رفته یهویی

در فراق نت حوصلمون سر رفته یهویی

۱۹ ساعت پیش
2K
نت عزیزم کجایی دقیقا کجایی

نت عزیزم کجایی دقیقا کجایی

۱ روز پیش
3K
😥 😥

😥 😥

۱ روز پیش
2K
نت قطع 😥

نت قطع 😥

۲ روز پیش
5K
...

...

۳ روز پیش
4K
گلی که انتقام همه گلها رو از بشریت گرفت .یهویی

گلی که انتقام همه گلها رو از بشریت گرفت .یهویی

۳ روز پیش
5K
برف پاییزی منزل خواهر عزیزم

برف پاییزی منزل خواهر عزیزم

۳ روز پیش
4K
....

....

۱ هفته پیش
4K
..

..

۲ هفته پیش
5K
...

...

۳ هفته پیش
5K
...

...

۳ هفته پیش
5K
..

..

۳ هفته پیش
5K
..

..

۳ هفته پیش
4K
...

...

۳ هفته پیش
4K
...

...

۳ هفته پیش
5K
...

...

۴ هفته پیش
5K