۴ روز پیش
914
فکر ها غم ها را میسازند و شادی هارا .... مثبت باش تا مست باشی

فکر ها غم ها را میسازند و شادی هارا .... مثبت باش تا مست باشی

۴ روز پیش
3K
۵ روز پیش
2K
۵ روز پیش
2K
۵ روز پیش
2K
۵ روز پیش
2K
۵ روز پیش
2K
۵ روز پیش
2K
۵ روز پیش
2K
۵ روز پیش
728
ما سیه روز زوگاریم نه یار داریم نه دلدار پس این زندگی برای چه اید به کار فقط بخور بخواب تا ازرایل بیاد به دیدار ...‌

ما سیه روز زوگاریم نه یار داریم نه دلدار پس این زندگی برای چه اید به کار فقط بخور بخواب تا ازرایل بیاد به دیدار ...‌

۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
2K
کاش مرا هم دوست داشتن تا طمع دوست داشتن را میچشیدیم وانگار تلخ است دوست داشتن که همه پسش میزن #hm

کاش مرا هم دوست داشتن تا طمع دوست داشتن را میچشیدیم وانگار تلخ است دوست داشتن که همه پسش میزن #hm

۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
2K
۵ روز پیش
2K
۵ روز پیش
2K
ساختمانی میسازم بدون پنجره تا نکند هنجره حوس پنجره....

ساختمانی میسازم بدون پنجره تا نکند هنجره حوس پنجره....

۶ روز پیش
3K
در لای دیوار های شهر ناله های عشق وناله های درد لبخند لتخم بر زمانه بیرحم میگذر این دنیا نمینم دیگر درد

در لای دیوار های شهر ناله های عشق وناله های درد لبخند لتخم بر زمانه بیرحم میگذر این دنیا نمینم دیگر درد

۶ روز پیش
3K
لیلی را لالای گفتن خوابید مجنون را جنون دادن تاسنگ را سابید

لیلی را لالای گفتن خوابید مجنون را جنون دادن تاسنگ را سابید

۶ روز پیش
2K
یک روز گفت خسته ام نمدانستم از غرور جوانی گفتمش میخوای کولت کنم گفت تو ده نفره دیگر را کول میکنم .. او کد خدا زاده بود ومن جوان نادان .... خسته بود خسته .. ...

یک روز گفت خسته ام نمدانستم از غرور جوانی گفتمش میخوای کولت کنم گفت تو ده نفره دیگر را کول میکنم .. او کد خدا زاده بود ومن جوان نادان .... خسته بود خسته .. #پدر مهربان

۶ روز پیش
3K