عید بزرگ غدیر خم بر جهانیان مبارک باد. #عید_غدیر #غدیر #مولا #علی #حیدر #کرار #غدیر_خم

عید بزرگ غدیر خم بر جهانیان مبارک باد. #عید_غدیر #غدیر #مولا #علی #حیدر #کرار #غدیر_خم

۳۱ اردیبهشت 1395
77
آدم بدبین، سختی را در هر فرصتی می بیند، آدم خوش بین فرصت را در هر سختی #پندستان_تصویر #پندستان_متن #بدبین #خوش_بین #آدم #انسان #فرصت #سختی #پندستان #پند #جملات_بزرگان #جملات_ناب #جملات_مفهومی #جملات_زیبا #جملات_فلسفی #جملات_گرانبها #سخنان_گرانبها #سخنان_ناب ...

آدم بدبین، سختی را در هر فرصتی می بیند، آدم خوش بین فرصت را در هر سختی #پندستان_تصویر #پندستان_متن #بدبین #خوش_بین #آدم #انسان #فرصت #سختی #پندستان #پند #جملات_بزرگان #جملات_ناب #جملات_مفهومی #جملات_زیبا #جملات_فلسفی #جملات_گرانبها #سخنان_گرانبها #سخنان_ناب #سخنان_بزرگان #سخنان_زیبا #جملات_حکیمانه #سخنان_حکیمانه #اینستاگرام #متن #نوشته #تکست

۳۱ اردیبهشت 1395
365
سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد #پندستان_تصویر #پندستان_شعر #حافظ #پندستان #پند #جملات_بزرگان #جملات_ناب #جملات_مفهومی #جملات_زیبا #جملات_فلسفی #جملات_گرانبها #سخنان_گرانبها #سخنان_ناب #سخنان_بزرگان #سخنان_زیبا #جملات_حکیمانه ...

سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد #پندستان_تصویر #پندستان_شعر #حافظ #پندستان #پند #جملات_بزرگان #جملات_ناب #جملات_مفهومی #جملات_زیبا #جملات_فلسفی #جملات_گرانبها #سخنان_گرانبها #سخنان_ناب #سخنان_بزرگان #سخنان_زیبا #جملات_حکیمانه #سخنان_حکیمانه #اینستاگرام #متن #نوشته #تکست

۳۱ اردیبهشت 1395
228
سلام. کانال رسمی پندستان در تلگرام راه اندازی شد. لطفاً مارو دنبال کنید

سلام. کانال رسمی پندستان در تلگرام راه اندازی شد. لطفاً مارو دنبال کنید

۳۱ اردیبهشت 1395
64
#2015bestnine #pandestan

#2015bestnine #pandestan

۳۱ اردیبهشت 1395
77
عید بزرگ غدیر خم بر جهانیان مبارک باد. #عید_غدیر #غدیر #مولا #علی #حیدر #کرار #غدیر_خم

عید بزرگ غدیر خم بر جهانیان مبارک باد. #عید_غدیر #غدیر #مولا #علی #حیدر #کرار #غدیر_خم

۳۰ اردیبهشت 1395
82
آدم بدبین، سختی را در هر فرصتی می بیند، آدم خوش بین فرصت را در هر سختی #پندستان_تصویر #پندستان_متن #بدبین #خوش_بین #آدم #انسان #فرصت #سختی #پندستان #پند #جملات_بزرگان #جملات_ناب #جملات_مفهومی #جملات_زیبا #جملات_فلسفی #جملات_گرانبها #سخنان_گرانبها #سخنان_ناب ...

آدم بدبین، سختی را در هر فرصتی می بیند، آدم خوش بین فرصت را در هر سختی #پندستان_تصویر #پندستان_متن #بدبین #خوش_بین #آدم #انسان #فرصت #سختی #پندستان #پند #جملات_بزرگان #جملات_ناب #جملات_مفهومی #جملات_زیبا #جملات_فلسفی #جملات_گرانبها #سخنان_گرانبها #سخنان_ناب #سخنان_بزرگان #سخنان_زیبا #جملات_حکیمانه #سخنان_حکیمانه #اینستاگرام #متن #نوشته #تکست

۳۰ اردیبهشت 1395
266
سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد #پندستان_تصویر #پندستان_شعر #حافظ #پندستان #پند #جملات_بزرگان #جملات_ناب #جملات_مفهومی #جملات_زیبا #جملات_فلسفی #جملات_گرانبها #سخنان_گرانبها #سخنان_ناب #سخنان_بزرگان #سخنان_زیبا #جملات_حکیمانه ...

سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد #پندستان_تصویر #پندستان_شعر #حافظ #پندستان #پند #جملات_بزرگان #جملات_ناب #جملات_مفهومی #جملات_زیبا #جملات_فلسفی #جملات_گرانبها #سخنان_گرانبها #سخنان_ناب #سخنان_بزرگان #سخنان_زیبا #جملات_حکیمانه #سخنان_حکیمانه #اینستاگرام #متن #نوشته #تکست

۳۰ اردیبهشت 1395
201
سلام. کانال رسمی پندستان در تلگرام راه اندازی شد. لطفاً مارو دنبال کنید

سلام. کانال رسمی پندستان در تلگرام راه اندازی شد. لطفاً مارو دنبال کنید

۳۰ اردیبهشت 1395
63
#2015bestnine #pandestan

#2015bestnine #pandestan

۳۰ اردیبهشت 1395
80
#dark #pictures #picture #_white_board #عکس #عکس_سیاه_سفید

#dark #pictures #picture #_white_board #عکس #عکس_سیاه_سفید

۶ اردیبهشت 1395
132
#dark #pictures #picture #_white_board #عکس #عکس_سیاه_سفید

#dark #pictures #picture #_white_board #عکس #عکس_سیاه_سفید

۶ اردیبهشت 1395
124
#dark #pictures #picture #_white_board #عکس #عکس_سیاه_سفید

#dark #pictures #picture #_white_board #عکس #عکس_سیاه_سفید

۵ اردیبهشت 1395
124
#dark #pictures #picture #_white_board #عکس #عکس_سیاه_سفید

#dark #pictures #picture #_white_board #عکس #عکس_سیاه_سفید

۵ اردیبهشت 1395
122
#dark #pictures #picture #_white_board #عکس #عکس_سیاه_سفید

#dark #pictures #picture #_white_board #عکس #عکس_سیاه_سفید

۵ اردیبهشت 1395
121
#dark #pictures #picture #_white_board #عکس #عکس_سیاه_سفید

#dark #pictures #picture #_white_board #عکس #عکس_سیاه_سفید

۵ اردیبهشت 1395
121
#dark #pictures #picture #_white_board #عکس #عکس_سیاه_سفید

#dark #pictures #picture #_white_board #عکس #عکس_سیاه_سفید

۵ اردیبهشت 1395
131
#dark #pictures #picture #_white_board #عکس #عکس_سیاه_سفید

#dark #pictures #picture #_white_board #عکس #عکس_سیاه_سفید

۵ اردیبهشت 1395
124
#dark #pictures #picture #_white_board #عکس #عکس_سیاه_سفید

#dark #pictures #picture #_white_board #عکس #عکس_سیاه_سفید

۵ اردیبهشت 1395
123
عید بزرگ غدیر خم بر جهانیان مبارک باد. #عید_غدیر #غدیر #مولا #علی #حیدر #کرار #غدیر_خم

عید بزرگ غدیر خم بر جهانیان مبارک باد. #عید_غدیر #غدیر #مولا #علی #حیدر #کرار #غدیر_خم

۵ اردیبهشت 1395
110