*_*مآه خَندُونئ*_*

panah1396

بزن روش✌ فقط.جمله.آخرم😏 👊
پیام.ناشناس بده ببینم چ تو دلت از من داری👇 😊
https://instagraph.ir/harfeto/849055313


[: #من_تویِ_تنهاييام_حتی_خودمم_ندارم :]#آبجیئ_جونم😘 👭 👈 ( @sepiiiid12 )


یچیز رو همیشه.یادت باشه👇

اگه.اونادقیقاکامل.نمیشناسنت،توئم.شخصی.نگیرش✌

ورود:95/3/6

#چجوریاس_بگین_تا_بدونیم✌😏

#چجوریاس_بگین_تا_بدونیم✌😏

۳ روز پیش
3K
#کامنت_همگی✌👊😐

#کامنت_همگی✌👊😐

۱ هفته پیش
4K
اینم از سال 98 ک گذشت باهمه اتفاق های خوب و بد ، تلخ و شیرین امیدوارم ک همتون سالم و سلامت باشید در کنار خانواده هاتون و کسایی ک دوسشون دارید😊🌷✌😉 #آخرین_پست_98

اینم از سال 98 ک گذشت باهمه اتفاق های خوب و بد ، تلخ و شیرین امیدوارم ک همتون سالم و سلامت باشید در کنار خانواده هاتون و کسایی ک دوسشون دارید😊🌷✌😉 #آخرین_پست_98

۲ هفته پیش
6K
روزگار.عوض.شده😏 ✌ ♡ #کپی_ممنوع👊 😏

روزگار.عوض.شده😏 ✌ ♡ #کپی_ممنوع👊 😏

۳۰ دی 1398
13K
#همیشه_سکوت👊 ✋ اینجوریاست😏 😒 😑

#همیشه_سکوت👊 ✋ اینجوریاست😏 😒 😑

۲۰ مهر 1398
10K