۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
گل به اندازه روی تو تماشایی نیست هیچ کس مثل تو اسطوره زیبایی نیست تپش قلب تو که خوب ترین موسیقی ست شیوه دیگری از خواندن لالایی نیست؟ چشم های تو غزل ریز ترین تصویرند ...

گل به اندازه روی تو تماشایی نیست هیچ کس مثل تو اسطوره زیبایی نیست تپش قلب تو که خوب ترین موسیقی ست شیوه دیگری از خواندن لالایی نیست؟ چشم های تو غزل ریز ترین تصویرند بی تو هرگز غزلم این همه رویایی نیست بی جهت آینه باران نکن اطراف مرا ...

۱ روز پیش
15K
۱ روز پیش
2K
به تو گفتم که در این دور شدن ناچاری؟ سر به تأیید تکان دادی و گفتی آری! (عین مرگ است اگر بی تو بخواهد برود او که از جان خودت دوست ترش می داری) ای ...

به تو گفتم که در این دور شدن ناچاری؟ سر به تأیید تکان دادی و گفتی آری! (عین مرگ است اگر بی تو بخواهد برود او که از جان خودت دوست ترش می داری) ای که نزدیک تری از من دلتنگ به من بین ما نیست به جز فاصله ای ...

۱ روز پیش
18K
۱ روز پیش
2K
خستہ‌ام از حبس و دیوار و قفس خستہ‌ام از حجم سنگین نفس خستہ‌ام از دیدن هر منظره از طبیعت از درون هر پنجره خستہ ام از خستگے و سادگے خستہ‌ام از عشق و از دل ...

خستہ‌ام از حبس و دیوار و قفس خستہ‌ام از حجم سنگین نفس خستہ‌ام از دیدن هر منظره از طبیعت از درون هر پنجره خستہ ام از خستگے و سادگے خستہ‌ام از عشق و از دل دادگے...

۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
2K
ﻣﺮﺍ ﺩﺭﻳﺎﺏ ﻛﻪ ﺩﻟﺘﻨﮕﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻧﻤﻨﺎﻙ ﻭ ﺑﺎﺭﺍﻧﻰ ﻣﺮﺍ ﺩﺭﻳﺎﺏ که بےﺗﺎﺑﻢ ﺍﺯ اﻳﻦ ﺭﺍﻫﻬﺎﻯ ﺑﻴﺮﺍﻫﻪ ﻣﺮﺍﺩﺭﻳﺎﺏ که ﺗﻠﺨﻢ ﭼﻮﻥ ﺷﺮﺍﺑﻰ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ... ﻣﺮﺍ دﺭﻳﺎﺏ ﻛﻪ ﻏﻤﮕﻴنم ﻣﺮﺍ ﺩﺭﻳﺎﺏ...

ﻣﺮﺍ ﺩﺭﻳﺎﺏ ﻛﻪ ﺩﻟﺘﻨﮕﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻧﻤﻨﺎﻙ ﻭ ﺑﺎﺭﺍﻧﻰ ﻣﺮﺍ ﺩﺭﻳﺎﺏ که بےﺗﺎﺑﻢ ﺍﺯ اﻳﻦ ﺭﺍﻫﻬﺎﻯ ﺑﻴﺮﺍﻫﻪ ﻣﺮﺍﺩﺭﻳﺎﺏ که ﺗﻠﺨﻢ ﭼﻮﻥ ﺷﺮﺍﺑﻰ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ... ﻣﺮﺍ دﺭﻳﺎﺏ ﻛﻪ ﻏﻤﮕﻴنم ﻣﺮﺍ ﺩﺭﻳﺎﺏ...

۱ روز پیش
2K
۲ روز پیش
2K
هـرگز نکشم منّتِ مهتـاب جهـان را تاریکی شب های مـرا روی تــو کافیست...

هـرگز نکشم منّتِ مهتـاب جهـان را تاریکی شب های مـرا روی تــو کافیست...

۲ روز پیش
2K
۳ روز پیش
3K
تو را گم می کنم هر روز و پیدا می کنم هر شب بدین سان خواب ها را با تو زیبا می کنم هر شب مرا یک شب تحمل کن که تا باور کنی ای ...

تو را گم می کنم هر روز و پیدا می کنم هر شب بدین سان خواب ها را با تو زیبا می کنم هر شب مرا یک شب تحمل کن که تا باور کنی ای دوست چگونه با جنون خود مدارا می کنم هر شب چنان دستم تهی گردیده از ...

۳ روز پیش
24K
۳ روز پیش
3K
ببار ای باران، ببار که غم از دلم رفتنی نیست اشک های روی گونه ام دیدنی نیست ببار ای باران که این تنهایی تمام شدنی نیست آن لحظه های زیبا تکرار شدنی نیست ببار ای ...

ببار ای باران، ببار که غم از دلم رفتنی نیست اشک های روی گونه ام دیدنی نیست ببار ای باران که این تنهایی تمام شدنی نیست آن لحظه های زیبا تکرار شدنی نیست ببار ای باران که شعر تلخ جدایی خواندنی نیست غم تلخی که در سینه دارم فراموش شدنی ...

۳ روز پیش
7K
۴ روز پیش
2K
۴ روز پیش
2K
۴ روز پیش
2K
بیراهه دور می‌زند بی تو دلم لبخند به زور می‌زند بی تو دلم هر وقت که دیر می‌کنی مثل سه تار در مایه شور می‌زند بی تو دلم

بیراهه دور می‌زند بی تو دلم لبخند به زور می‌زند بی تو دلم هر وقت که دیر می‌کنی مثل سه تار در مایه شور می‌زند بی تو دلم

۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
2K