بهترینِ خودت باش :)

بهترینِ خودت باش :)

۶ مرداد 1397
2K
من از نظر تو آدم معمولی هستم؛دستهام زور چندانی ندارن،یه بازیگر معروف و دلربا نیستم و پولی هم ندارم تا مثل دیگران واست کادو بگیرم. اما چیزهایی درباره من،پیچیدگی های ذهن من و قلب بزرگ ...

من از نظر تو آدم معمولی هستم؛دستهام زور چندانی ندارن،یه بازیگر معروف و دلربا نیستم و پولی هم ندارم تا مثل دیگران واست کادو بگیرم. اما چیزهایی درباره من،پیچیدگی های ذهن من و قلب بزرگ من هست که تو شاید هنگام کار کردن،تلوزیون دیدن و خندیدن با دوستهات متوجه نباشی،اما ...

۱۹ خرداد 1397
3K
۲ فروردین 1397
5K
تو زندگی تقریبا همین قدر آدم منتظرن شکست بخوری،دروازت باز بشه و هورا بکشن

تو زندگی تقریبا همین قدر آدم منتظرن شکست بخوری،دروازت باز بشه و هورا بکشن

۲ فروردین 1397
5K