نیلوفـر

nili_X

بِـزن روش^^💛


نیلـوفَـرم✨ 🌸
۱۴ سالمـه👐 🏻 بَچـه هم خوتی😌 😁
دُخـت شیـراز🏠 😇

خیـابـان بَهـار، کوچـه اردیبِهشـت، پِـلاک ۲۳🌈 💜

تـازِه وآردَم💫 لُطفـا لایـک و فالـوم کنین😪 💙
۱۳۹۸/۵/۴

دور شـدن از #گوشی 📱💚↓ .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- • مـن چنــد تـا نظــر دارم بـراتون ولـی اول از همـه اینـو بگم کـه مـا تــوی تابستـون استفـاده از گوشیمـونو خیـلی زیــاد کـردیم پـس یهـویی کنـار نزاریمـشون و فقـط ...

دور شـدن از #گوشی 📱💚↓ .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- • مـن چنــد تـا نظــر دارم بـراتون ولـی اول از همـه اینـو بگم کـه مـا تــوی تابستـون استفـاده از گوشیمـونو خیـلی زیــاد کـردیم پـس یهـویی کنـار نزاریمـشون و فقـط تایمشـو کمتـر کنیـم🐾💫 البتـه ایـن بستگـی بـه محـدودیت خـانواده هـا داره امـا اگـر نمیگیـرن ازتـون ...

۱۱ ساعت پیش
5K
#لوازم_دانشگاه📐 📓 ↓ --------------------------- 🎓 خـرید دفتـر رو بـذارید یـک هفتـه بعـد از شـروع کلـاس هـا ولــی خـرید چیـزایی مثـل خودکـار، هایلـایتـر، بـرگه، چسـب، دفتـرچه یـادداشت، و پـلنر رو قـبلش انجــام بـدین؛ چـون خیـلی وقـت ...

#لوازم_دانشگاه📐 📓 ↓ --------------------------- 🎓 خـرید دفتـر رو بـذارید یـک هفتـه بعـد از شـروع کلـاس هـا ولــی خـرید چیـزایی مثـل خودکـار، هایلـایتـر، بـرگه، چسـب، دفتـرچه یـادداشت، و پـلنر رو قـبلش انجــام بـدین؛ چـون خیـلی وقـت ها میـرید سـر کلـاس میبینیـد اسـتاد اصـلا نمیـخواد جــزوه بگـه و کتـاب لـازمه.📙 🍊 ^~^ ...

۱۴ ساعت پیش
6K
#لاکچری شَویم👑↓ #مدرسه ^^💘🌙 •✨♥️• -سَعِی کُنید خوش رَفتآر بآشید یآ بآ هَرکی مِث خودِش :) 🌈💦 -بَرآیِ اَوَل سآل وَسآیِلِتون کآمِل بآشهـ💘🌵 -کَثیف نَبآشید پِلیز هَر تیکِع اَز وَسآیِلِتون رو زْمین🐣🌱 -حَتمآ دَرسِتون خوب ...

#لاکچری شَویم👑↓ #مدرسه ^^💘🌙 •✨♥️• -سَعِی کُنید خوش رَفتآر بآشید یآ بآ هَرکی مِث خودِش :) 🌈💦 -بَرآیِ اَوَل سآل وَسآیِلِتون کآمِل بآشهـ💘🌵 -کَثیف نَبآشید پِلیز هَر تیکِع اَز وَسآیِلِتون رو زْمین🐣🌱 -حَتمآ دَرسِتون خوب بآشهـ هَم بهـ دَردِتون میخورِع هَم مُعَلِم تَشویقِتون میکنع *-‎^ ♥️ -اَهل دَعوا نَبآشید میگَن ...

۱ روز پیش
14K
منـوی #کافه هـا☕↓ °-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°- #اسپرسو : قهـوه بـا فشــار زیـاد آب جـوش #پانچ : آبمیـوه گـاز دار + تکـه هـای میـوه #شیک : بستنـی + شیـر + خـامه زده شـده #فراپه : قهـوه + شکـر ...

منـوی #کافه هـا☕↓ °-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°- #اسپرسو : قهـوه بـا فشــار زیـاد آب جـوش #پانچ : آبمیـوه گـاز دار + تکـه هـای میـوه #شیک : بستنـی + شیـر + خـامه زده شـده #فراپه : قهـوه + شکـر + قـالب یخ #کاپوچینو : بـر پـایه اسپـرسو + شیـر جوشیـده + کـف شیـر #موکا ...

۱ روز پیش
22K
معـرفـی #فیلم 🎥↓ ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~• 💕ژانــر عاشقـانه، هیجـان انگیـز😻🔥: You Get Me 💕ژانــر درام، عاشقـانه😻🔥: Five Feet Aparat 💕ژانــر درام، رمـانتیـک😻🔥: Call MeBy Your Name 💕ژانـر کمـدی، عـاشقـانه😻🔥: Teh Kissing Booth 💕ژانـر بلـوغ کمـدی، درام😻🔥: Teh ...

معـرفـی #فیلم 🎥↓ ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~• 💕ژانــر عاشقـانه، هیجـان انگیـز😻🔥: You Get Me 💕ژانــر درام، عاشقـانه😻🔥: Five Feet Aparat 💕ژانــر درام، رمـانتیـک😻🔥: Call MeBy Your Name 💕ژانـر کمـدی، عـاشقـانه😻🔥: Teh Kissing Booth 💕ژانـر بلـوغ کمـدی، درام😻🔥: Teh Edge Of Seventeen 💕ژانـر اکشـن، جنـایی👽🔪: Baby Driver نظرتـون راجـب اینجـور پستـا چیـه؟🌚🌵 #کپی_ممنوع 🚫 ...

۲ روز پیش
27K
تـوی کیـف #مدرسه چـی بذاریـم؟📚✂↓ _._._._._._._._._._._._._._._. 🎨دستمـال جیبـی 🎨ژل دسـت 🎨چسـب زخـم 🎨صـابون 🎨آینـه کوچیـک 🎨شـونه کوچیـک 🎨پـد (نـوار) بهـداشتـی 🎨دفتـرچـه یـادداشـت 🎨پـول 🎨کلیـد 🎨بطـری آب شمـا هـا چـی پیشنهـاد میدیـن؟📎📊 #کپی_ممنوع #مدرسه #کیف #مد ...

تـوی کیـف #مدرسه چـی بذاریـم؟📚✂↓ _._._._._._._._._._._._._._._. 🎨دستمـال جیبـی 🎨ژل دسـت 🎨چسـب زخـم 🎨صـابون 🎨آینـه کوچیـک 🎨شـونه کوچیـک 🎨پـد (نـوار) بهـداشتـی 🎨دفتـرچـه یـادداشـت 🎨پـول 🎨کلیـد 🎨بطـری آب شمـا هـا چـی پیشنهـاد میدیـن؟📎📊 #کپی_ممنوع #مدرسه #کیف #مد #لوازم_التحریر

۲ روز پیش
20K
روتیـن قبـل #مدرسه 🐚 ✨ ↓ =-=-=-=-=-=-=-=-= ۱) کـوله پشتـی🎒 بـه نظـرم کیفتـون رو همیشـه شـب قبـل آمـاده کنیـن چـون هـم صبـح وقتتـون رو نمیگیـره و میتـونین یکـم بیشتـر بخـوابیـن😹 و هـم ممکنـه صبـح عجلـه ...

روتیـن قبـل #مدرسه 🐚 ✨ ↓ =-=-=-=-=-=-=-=-= ۱) کـوله پشتـی🎒 بـه نظـرم کیفتـون رو همیشـه شـب قبـل آمـاده کنیـن چـون هـم صبـح وقتتـون رو نمیگیـره و میتـونین یکـم بیشتـر بخـوابیـن😹 و هـم ممکنـه صبـح عجلـه کنیـن و ی چیـزی یادتـون بره ببـرین و اون وقـته ک دیگـه بدبختیـن😐 🔪 ۲) ...

۳ روز پیش
9K
بلنـد کـردن #مژه 👀 🎈 ↓ •=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•= 🎀 اول از همـه یـه بـرس ریمـل تمیـز یـا گـوش پـاک کـن یکـم بهـش روغـن زیتـون بزنیـد^^🍵 🎀 قبـل خـواب ایـن روغنـو بـه مژه هـاتون بزنیـد، مثـل همینجـوری ...

بلنـد کـردن #مژه 👀 🎈 ↓ •=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•= 🎀 اول از همـه یـه بـرس ریمـل تمیـز یـا گـوش پـاک کـن یکـم بهـش روغـن زیتـون بزنیـد^^🍵 🎀 قبـل خـواب ایـن روغنـو بـه مژه هـاتون بزنیـد، مثـل همینجـوری کـه ریمـل میزنیـد🙋 💖 🎀 بزاریـد تـا صبـح بمونـه، بعـد بـا آب ولــرم بشـورید مژه ...

۳ روز پیش
5K
#شاخ_شو 👑↓ #دانشگاه 🍭 💿 🌸 ~~~~~~~♡~~~~~~~ 🐾ی استایـل منـاسب با رشتتـون بزنیـد، مثلـا اگـه رشتتـون گـرافیکـه یه استـایل هنـری و خـاص بزنیـد🐚🍄💧 🐾از کـوله پشتـی هـای فانتـزی استفـاده کنیـن و روشـون پیکسـل هـای اسپـرت ...

#شاخ_شو 👑↓ #دانشگاه 🍭 💿 🌸 ~~~~~~~♡~~~~~~~ 🐾ی استایـل منـاسب با رشتتـون بزنیـد، مثلـا اگـه رشتتـون گـرافیکـه یه استـایل هنـری و خـاص بزنیـد🐚🍄💧 🐾از کـوله پشتـی هـای فانتـزی استفـاده کنیـن و روشـون پیکسـل هـای اسپـرت بزنیـد🌸🍃☁ ️ 🐾جـزوه هاتـونـو بـا سلیقـه بنویسیـن طـوری ک هـمه ازتـون جـزوه بگیـرن🧀🍄🐰 🐾از مانتـو ...

۵ روز پیش
14K
#روتین_مدرسه 🌿 🍄 ↓ <=>•<=>•<=>•<=>•<=>•<=>• 🐰 خـوراکـی هـایی که تـو زنـگ تفـریح میتونیـن بگیـرین: کـروسـان، شیـر کاکائـو، پیـراشکـی، اسنـک اینـا خوبـن🍪 🍞 🐰 واسـه خودکـار، مـاژیک... بـه معلـم دادن خـودتونو نکشیـن خـاهشا👊 😑 🐰 جـوری ...

#روتین_مدرسه 🌿 🍄 ↓ <=>•<=>•<=>•<=>•<=>•<=>• 🐰 خـوراکـی هـایی که تـو زنـگ تفـریح میتونیـن بگیـرین: کـروسـان، شیـر کاکائـو، پیـراشکـی، اسنـک اینـا خوبـن🍪 🍞 🐰 واسـه خودکـار، مـاژیک... بـه معلـم دادن خـودتونو نکشیـن خـاهشا👊 😑 🐰 جـوری بـا همـه خـوب بـاشیـن تـا تـوی دعـوا هـا همــه پشتتـون باشـن😌 💪 🐰 سعـی کنیـد ...

۵ روز پیش
8K
#شاخ_شو❄ ☔ تو کلـاس زبـان✊ ✨ ↓ *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* •~| تـدریس هـای بعضـی درسـا رو شمـا بـه عهـده بگیـرین🌱 •~| بـه غیـر از کتـاب خودتـون بـه چنـد تـا منبـع دیگـه دستـرسی داشتـه باشیـن و جملـه های ...

#شاخ_شو❄ ☔ تو کلـاس زبـان✊ ✨ ↓ *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* •~| تـدریس هـای بعضـی درسـا رو شمـا بـه عهـده بگیـرین🌱 •~| بـه غیـر از کتـاب خودتـون بـه چنـد تـا منبـع دیگـه دستـرسی داشتـه باشیـن و جملـه های فـراتـر از سطـح کتـابتون یـاد بگیـرین و بگیـن🍻 خیلـی خوبه، معلمتـون حـال میکنـه💪 بچـه ها ...

۷ روز پیش
10K
ایـده هـایی بـرای #اتاق گـرانچ^^👼 ↓ ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 💜 ~ دیـوار اتـاق رو میتـونید بـا ریسـه، کـاور آلبـوم و عکـس هـای گرانچ تزییـن کنیـد*-*🌸 📎 💜 ~ پوستـرایی از خواننـده هـای سبـک راک، متـال و... بزنیـد~.~☕ ...

ایـده هـایی بـرای #اتاق گـرانچ^^👼 ↓ ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 💜 ~ دیـوار اتـاق رو میتـونید بـا ریسـه، کـاور آلبـوم و عکـس هـای گرانچ تزییـن کنیـد*-*🌸 📎 💜 ~ پوستـرایی از خواننـده هـای سبـک راک، متـال و... بزنیـد~.~☕ 💜 ~ میتونیـد پـارچـه مشکـی حـاشیه دار بزنیـد دیـوار و عکسـایی کـه میخـواید و روش ...

۱ هفته پیش
9K
مـراقبت از #ناخن 💅 ↓ -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 🐽 هیـچ وقـت لـاک ناخنتـون رو نخـراشین🌾 🐽 از بـرق نـاخن استفـاده کنیـد کـه ی لـایه محافظـه واقعـا🌼 🍃 🐽 شـب هـا قبـل از خـواب چربــش کنیـن و همیشـه ...

مـراقبت از #ناخن 💅 ↓ -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 🐽 هیـچ وقـت لـاک ناخنتـون رو نخـراشین🌾 🐽 از بـرق نـاخن استفـاده کنیـد کـه ی لـایه محافظـه واقعـا🌼 🍃 🐽 شـب هـا قبـل از خـواب چربــش کنیـن و همیشـه مرطـوب نگهـش داریـنش☔ 💦 🐽 بـه مـدت طـــولـانی لـاک و کـاشت و ژلیـش رو نـاخنتـون ...

۱ هفته پیش
9K
روش #تقلب ^-^🍓 ↓ ×=×=×=×=×=×=×=×=× بـه ایـن صـورت هسـت کـه تـوی برگـه های کوچیـک تقلبـا رو بنویسـد و بزاریـد تـوی جامدادیتـون^~^🌸 💦 ترجیحـا جامدادیتـون خـالـی بـاشه و فقـط ی خودکـار و غلـط گیـر باشـه*-*🍩 جـامدادیتـون ...

روش #تقلب ^-^🍓 ↓ ×=×=×=×=×=×=×=×=× بـه ایـن صـورت هسـت کـه تـوی برگـه های کوچیـک تقلبـا رو بنویسـد و بزاریـد تـوی جامدادیتـون^~^🌸 💦 ترجیحـا جامدادیتـون خـالـی بـاشه و فقـط ی خودکـار و غلـط گیـر باشـه*-*🍩 جـامدادیتـون رو روی پـاتون بزاریـد و زیپـش هـم باز کنیـد و بـا خیالـت راحـت تقلـب کنیـن*-^😹 ...

۱ هفته پیش
13K
چطـور #اسموتی درسـت کنیـم؟🍹 ↓ 🍇 🍒 🍇 🍒 🍇 🍒 🍇 🍒 🍇 🍒 🍇 🍒 اسمـوتی چـی هسـت؟✨ نـوشیدنـی غلیـظ میـوه هـا🍓 اسمـوتی #انبه انبـه رسیـده: دو عـدد 🌿 شیـر: یـک پیمـانه🍼 بستنـی: ...

چطـور #اسموتی درسـت کنیـم؟🍹 ↓ 🍇 🍒 🍇 🍒 🍇 🍒 🍇 🍒 🍇 🍒 🍇 🍒 اسمـوتی چـی هسـت؟✨ نـوشیدنـی غلیـظ میـوه هـا🍓 اسمـوتی #انبه انبـه رسیـده: دو عـدد 🌿 شیـر: یـک پیمـانه🍼 بستنـی: ۱/۲ پیمـانه🍦 یـخ خـورد شـده: ۱/۲ پیمـانه 💧 🍸 همـه مـواد رو داخـل میکسـر بریـزید ...

۱ هفته پیش
26K
#عطر چـی بزنـیم؟ ☔ 🌿 ↓ <>•<>•<>•<>•<>•<>•<> °•° ایـن سـه عـطر خیـلی خوشبـو و شـاخ هستـن: 🌼 LAOUS 🌼 GUESS GIRL 🌼 RIOTONIC °•° عطـر معـروف زنـانه: 🌻 VIKTOR&ROLF FlOWER BOMB EDP «ویکتـور انـد فلـاور ...

#عطر چـی بزنـیم؟ ☔ 🌿 ↓ <>•<>•<>•<>•<>•<>•<> °•° ایـن سـه عـطر خیـلی خوشبـو و شـاخ هستـن: 🌼 LAOUS 🌼 GUESS GIRL 🌼 RIOTONIC °•° عطـر معـروف زنـانه: 🌻 VIKTOR&ROLF FlOWER BOMB EDP «ویکتـور انـد فلـاور بمـب ادو پرفیـوم» ایـن عطـر کـه مخصـوص دختـرا و خـانـوم هـای مشکـل پسنـد میباشـد، بـا ...

۱ هفته پیش
11K
کارایی ک باعـث بـهم زدن رابطـه دوستی میشـه🐚 ↓ =========================== 💥خـودنمـایـی نکنیـد🍇 اگـه برتـری بیشتـری نسبـت بـه دوستـاتون داریـن بـه رخـش نکشیـد چـون خیلـی ناراحـت میشـه و ممکنـه احسـاس کنـه لیاقـت ایـن دوستیـو نـداره👼 💥راز ...

کارایی ک باعـث بـهم زدن رابطـه دوستی میشـه🐚 ↓ =========================== 💥خـودنمـایـی نکنیـد🍇 اگـه برتـری بیشتـری نسبـت بـه دوستـاتون داریـن بـه رخـش نکشیـد چـون خیلـی ناراحـت میشـه و ممکنـه احسـاس کنـه لیاقـت ایـن دوستیـو نـداره👼 💥راز دار بـاشیـد💿 وقتـی دوستتـون چیزیـو بهتــون میگـه، حتـی اگـه سفارش نکنـه بـه کسـی نگیـن و ...

۱ هفته پیش
21K
چطـور #دوست پیـدا کنیـم؟🍒↓ ^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^• 🍭خـودتــون باشیـن! هیچــــوقت سعـی نکنیـن شبیـــه اون اکیـپ فلانـی ک شـاخ تـــره یـا اون دختــره ک ب نظرتــون اخلاقــش یـا هر چیـش قشنگــه بشیـن🍬هر کسـی زیبـایـی هـای خـاصـی داره^^💙 🍭مهــربـونی، ...

چطـور #دوست پیـدا کنیـم؟🍒↓ ^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^• 🍭خـودتــون باشیـن! هیچــــوقت سعـی نکنیـن شبیـــه اون اکیـپ فلانـی ک شـاخ تـــره یـا اون دختــره ک ب نظرتــون اخلاقــش یـا هر چیـش قشنگــه بشیـن🍬هر کسـی زیبـایـی هـای خـاصـی داره^^💙 🍭مهــربـونی، صداقــت، راحـت بودن، خوش خنـده و شـاداب بــودن افـراد رو ب سمتتـون جذب میکنـه🍕 🍭هیچـــوقت ...

۱ هفته پیش
13K
لیسـت #لوازم_التحریر 🏫 📚 ↓ °•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°• 📎 جامـدادی، اتـود، نوک اتـود، مـداد سیـاه، مداد رنگــی، خودکـار (سبـز- آبـی- مشکـی- قرمـز)، ماژیک وایـت بـرد، مـاژیـک هایلـایت فسفـری (ترجیحـا رنـگ روشـن)، لـاک غلـط گـیر، تـراش، پـاک کـن، ...

لیسـت #لوازم_التحریر 🏫 📚 ↓ °•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°• 📎 جامـدادی، اتـود، نوک اتـود، مـداد سیـاه، مداد رنگــی، خودکـار (سبـز- آبـی- مشکـی- قرمـز)، ماژیک وایـت بـرد، مـاژیـک هایلـایت فسفـری (ترجیحـا رنـگ روشـن)، لـاک غلـط گـیر، تـراش، پـاک کـن، خـط کـش، پـرگار، مـاشین حسـاب 📎 دفتـر ۱۰۰ بـرگ، دفتـر ۸۰ بـرگ، ۶۰ بـرگ و ...

۱ هفته پیش
30K
چطـور تـوی #مدرسه محبـوب باشیم؟🍑 ↓ ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~• 🌸 رفتـار خــوب اولیـن قدمـه کـه بــاید دقیـق و خـوب رعـایت بشـه، وگرنـه هیـچ🌘 🌸 تـو مدرسـه درستـون خـوب باشـه👌 در حـد بـالـای ۱۹✨ 🌸 دپ نبـاشیــن! بخندیـن ...

چطـور تـوی #مدرسه محبـوب باشیم؟🍑 ↓ ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~• 🌸 رفتـار خــوب اولیـن قدمـه کـه بــاید دقیـق و خـوب رعـایت بشـه، وگرنـه هیـچ🌘 🌸 تـو مدرسـه درستـون خـوب باشـه👌 در حـد بـالـای ۱۹✨ 🌸 دپ نبـاشیــن! بخندیـن و شیـطـــون باشیـن😻 😹 (البتـه بجـا، ن اینکـه شورشـو در بیـارین😑 ) 🌸 سعـی کنیـد ...

۱ هفته پیش
15K