بیاین بحرفیم... حوصله ام سر رفته... #lightstick #exo

بیاین بحرفیم... حوصله ام سر رفته... #lightstick #exo

۲ هفته پیش
12
#iloveyou #kaisoo

#iloveyou #kaisoo

۳ هفته پیش
16
هــــمـــهـــ یـــ دنیـــامــــ❤❤❤ @thired_kim

هــــمـــهـــ یـــ دنیـــامــــ❤❤❤ @thired_kim

۳ هفته پیش
5
اولـــینــ عشـــقــ کــسیــ بـــودنــ شـــایـــدخیـــلیـــ خـــوبــ بـــاشـــهــ ولـــی اخــــرینــ عشــــقشـــ بـــودنـــ فـــراتـــر از ایــــدهــ الـــهـــ

اولـــینــ عشـــقــ کــسیــ بـــودنــ شـــایـــدخیـــلیـــ خـــوبــ بـــاشـــهــ ولـــی اخــــرینــ عشــــقشـــ بـــودنـــ فـــراتـــر از ایــــدهــ الـــهـــ

۳ هفته پیش
11
انـــقدر تـــو خیــــالــــمـــ بـــاهـــاشــ رویــــا ســـاخـــتمـــ کـــه بـــاورمـــ نمـــیــ شـــهــ تـــا حـــالـــا نـــدیـــدمشـــ❤ #kpop

انـــقدر تـــو خیــــالــــمـــ بـــاهـــاشــ رویــــا ســـاخـــتمـــ کـــه بـــاورمـــ نمـــیــ شـــهــ تـــا حـــالـــا نـــدیـــدمشـــ❤ #kpop

۳ هفته پیش
6
-نبــــخشــشـــ... +چــــرا...؟ -وقـــتــیـــ داشـــتیـــ گـــریـــهـ میــــ کـــردیـــ اونـــ میــــ خنـــدیــــد...💔❤

-نبــــخشــشـــ... +چــــرا...؟ -وقـــتــیـــ داشـــتیـــ گـــریـــهـ میــــ کـــردیـــ اونـــ میــــ خنـــدیــــد...💔❤

۳ هفته پیش
7
❤❤❤❤

❤❤❤❤

۳ هفته پیش
5