ا‌‌‌‌‌لله✨

negin.miss

الله.. دی ماهـی
علاقه ی زیـاد به #عـکاسـی 💕

😍

😍

۱ ساعت پیش
779
عکس نوشته..

عکس نوشته..

۱ روز پیش
2K
🍃 🍁 🌿 🌾 میگویند زیبایی در سادگیست اما من هروقت به سادگی خودم فکر میکنم، دلم میگیرد ساده بودم و اعتماد کردم نتیجه اش شد پشیمانی ساده بودم و دل بستم نتیجه اش شد ...

🍃 🍁 🌿 🌾 میگویند زیبایی در سادگیست اما من هروقت به سادگی خودم فکر میکنم، دلم میگیرد ساده بودم و اعتماد کردم نتیجه اش شد پشیمانی ساده بودم و دل بستم نتیجه اش شد دل کندن ساده بودم و راست گفتم نتیجه اش شد دروغ شنیدن "سادگی" ، معنی ...

۲ روز پیش
3K
#عکس نوشته..

#عکس نوشته..

۲ روز پیش
2K
#عکس نـوشته..

#عکس نـوشته..

۲ روز پیش
1K
۲ روز پیش
1K
ℳe😹 😹

ℳe😹 😹

۳ روز پیش
3K
#دقـت کــردین😿

#دقـت کــردین😿

۳ روز پیش
3K
#خدا💞

#خدا💞

۳ روز پیش
3K
#عکـس نوشته..

#عکـس نوشته..

۳ روز پیش
3K
#عــکس نـوشته..

#عــکس نـوشته..

۳ روز پیش
3K
#عـکس نوشـته

#عـکس نوشـته

۳ روز پیش
243
ایــن خــود مـنم😂 😂

ایــن خــود مـنم😂 😂

۳ روز پیش
3K
:/

:/

۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K
چــه عاشقانه ای بنــویسم😔

چــه عاشقانه ای بنــویسم😔

۳ روز پیش
3K
🌼♥

🌼♥

۳ روز پیش
3K
#خــدا💖

#خــدا💖

۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
2K
میــدانـی جـان دلم💓

میــدانـی جـان دلم💓

۳ روز پیش
2K