SEPIDE

nedaalfbaghe

ادم های بی معرفتی هستیم
اولش برای بدست اوردن؛ هم
به هردری میزنیم بهم که رسیدیم؛ مقایسه
میکنیم؛ دنبال عیب های هم میگردیم
وراحت ازهم سیرمیشیم....💯