۲۲ مرداد 1397
5K
۱۴ خرداد 1397
5K
میگن عادت از عاشقی بدتره ؛ پس هیچ وقت کسی رو که بهت “عادت” کرده رها نکن ... ‎‌‌‌‌‌‎‌‌‎ ‎‌

میگن عادت از عاشقی بدتره ؛ پس هیچ وقت کسی رو که بهت “عادت” کرده رها نکن ... ‎‌‌‌‌‌‎‌‌‎ ‎‌

۵ خرداد 1397
5K
اینم شبکه اجتماعی نـــــزدیکا هرکی دوست داشت اونجا هم پیگیری کنه

اینم شبکه اجتماعی نـــــزدیکا هرکی دوست داشت اونجا هم پیگیری کنه

۱ خرداد 1397
5K
نِمــــــےدانستَم... دِلتــَـــنگے دل نـــــازُکَم مے کُنـَد... آنقــَــدر که بــــہ هَر بَهـــانہ ے کوچَکی چانہ ام بلرزَد... و چِشمهایَم پـُر.. نِمـــــــے دانستَم نبودنَت کودکـــــــَـــم مے کُنـد... آنقـــَـــدر کِه ساعــــَـــتها گوشِہ اے بنشـــــینم و بـا همــِــہ قَهـــــر ...

نِمــــــےدانستَم... دِلتــَـــنگے دل نـــــازُکَم مے کُنـَد... آنقــَــدر که بــــہ هَر بَهـــانہ ے کوچَکی چانہ ام بلرزَد... و چِشمهایَم پـُر.. نِمـــــــے دانستَم نبودنَت کودکـــــــَـــم مے کُنـد... آنقـــَـــدر کِه ساعــــَـــتها گوشِہ اے بنشـــــینم و بـا همــِــہ قَهـــــر که چِرا نیستے؟؟😔 ٓن‍ــــٓٓـٰٓـٓ‍ـٓـ⊙̯͡⊙ظی‍ـٓٓـٰٓـٓـٓــر

۱۳ اردیبهشت 1397
6K
بہ عِــــشـــْــق شَـــــڪ ڪردم... اَز زَمانے ڪِہ.. عاشِـــــقانہ عـــِشق وَرزیدم و ظالـــمانہ ظٌلم دیدم.. بہ عِــــشـــْــق شَـــــڪ ڪردم... وقتے ڪہ ... بہ وٌسعَـــت صِداقَــــتم دٌروغ شِنیدَم... بہ عِــــشـــْــق شَـــــڪ ڪردم... وقتے ڪہ ... خاڪے شُدم ...

بہ عِــــشـــْــق شَـــــڪ ڪردم... اَز زَمانے ڪِہ.. عاشِـــــقانہ عـــِشق وَرزیدم و ظالـــمانہ ظٌلم دیدم.. بہ عِــــشـــْــق شَـــــڪ ڪردم... وقتے ڪہ ... بہ وٌسعَـــت صِداقَــــتم دٌروغ شِنیدَم... بہ عِــــشـــْــق شَـــــڪ ڪردم... وقتے ڪہ ... خاڪے شُدم امّا آنـــها ڪہ خـــــاڪِ پایم بودند برایـــــَم مَـــــغرور شُـــــدند... عِــــشـــْــق مَمــــْـنوع

۲۹ فروردین 1397
7K