❤

۲۳ تیر 1396
6K
❤

۲۳ تیر 1396
7K
❤

۲۳ تیر 1396
7K
❤

۲۳ تیر 1396
7K
عَزیزم مَن پین کُد نیستَم😹 که بِهِت چَن بار فُرصَت بِدم ..😑 رَفتی ، دیگه بَرنَگَرد:)🎈

عَزیزم مَن پین کُد نیستَم😹 که بِهِت چَن بار فُرصَت بِدم ..😑 رَفتی ، دیگه بَرنَگَرد:)🎈

۱۴ بهمن 1395
8K
وقتی زندگی، صد دلیل برای گریه به تو میده☹ بهش نشون بده که... هزار دلیل برای لبخند زدن داری😸💕

وقتی زندگی، صد دلیل برای گریه به تو میده☹ بهش نشون بده که... هزار دلیل برای لبخند زدن داری😸💕

۱۴ بهمن 1395
8K
♕qωєєñ.ñσñσ♕: (ڵسڹا ألا؋ضل ۇڵأکڼ ڼښعی بٵن ڹکۅڼ ٲڶٲځڵی) اشـعــار نــڪت صــورحـب❤️ اغـــانـــی فیـدیـوهــات وننـشـرحســب الــطـلبــیہ قناة:❧مٌلّڪــــآٍٺ ٲلّآٍﺢًــــسَآٍس❥ . http://telegram.me/Queens_felt َ

♕qωєєñ.ñσñσ♕: (ڵسڹا ألا؋ضل ۇڵأکڼ ڼښعی بٵن ڹکۅڼ ٲڶٲځڵی) اشـعــار نــڪت صــورحـب❤️ اغـــانـــی فیـدیـوهــات وننـشـرحســب الــطـلبــیہ قناة:❧مٌلّڪــــآٍٺ ٲلّآٍﺢًــــسَآٍس❥ . http://telegram.me/Queens_felt َ

۲۸ خرداد 1395
9K
♕qωєєñ.ñσñσ♕: (ڵسڹا ألا؋ضل ۇڵأکڼ ڼښعی بٵن ڹکۅڼ ٲڶٲځڵی) اشـعــار نــڪت صــورحـب❤️ اغـــانـــی فیـدیـوهــات وننـشـرحســب الــطـلبــیہ قناة:❧مٌلّڪــــآٍٺ ٲلّآٍﺢًــــسَآٍس❥ . http://telegram.me/Queens_felt َ

♕qωєєñ.ñσñσ♕: (ڵسڹا ألا؋ضل ۇڵأکڼ ڼښعی بٵن ڹکۅڼ ٲڶٲځڵی) اشـعــار نــڪت صــورحـب❤️ اغـــانـــی فیـدیـوهــات وننـشـرحســب الــطـلبــیہ قناة:❧مٌلّڪــــآٍٺ ٲلّآٍﺢًــــسَآٍس❥ . http://telegram.me/Queens_felt َ

۲۸ خرداد 1395
9K
♕qωєєñ.ñσñσ♕: (ڵسڹا ألا؋ضل ۇڵأکڼ ڼښعی بٵن ڹکۅڼ ٲڶٲځڵی) اشـعــار نــڪت صــورحـب❤️ اغـــانـــی فیـدیـوهــات وننـشـرحســب الــطـلبــیہ قناة:❧مٌلّڪــــآٍٺ ٲلّآٍﺢًــــسَآٍس❥ . http://telegram.me/Queens_felt َ

♕qωєєñ.ñσñσ♕: (ڵسڹا ألا؋ضل ۇڵأکڼ ڼښعی بٵن ڹکۅڼ ٲڶٲځڵی) اشـعــار نــڪت صــورحـب❤️ اغـــانـــی فیـدیـوهــات وننـشـرحســب الــطـلبــیہ قناة:❧مٌلّڪــــآٍٺ ٲلّآٍﺢًــــسَآٍس❥ . http://telegram.me/Queens_felt َ

۲۸ خرداد 1395
9K
غمگـــــین جــــــــــوڪ عاشقونہ آهــــنگ جـــــدید عڪس دخٺرونہ و پسرونہ زووود جویڹ شوو https://Telegram.me/Ghatti_patii

غمگـــــین جــــــــــوڪ عاشقونہ آهــــنگ جـــــدید عڪس دخٺرونہ و پسرونہ زووود جویڹ شوو https://Telegram.me/Ghatti_...

۱۰ خرداد 1395
9K
...

...

۱۰ خرداد 1395
9K
...

...

۱۰ خرداد 1395
9K
غمگـــــین جــــــــــوڪ عاشقونہ آهــــنگ جـــــدید عڪس دخٺرونہ و پسرونہ زووود جویڹ شوو https://Telegram.me/Ghatti_patii

غمگـــــین جــــــــــوڪ عاشقونہ آهــــنگ جـــــدید عڪس دخٺرونہ و پسرونہ زووود جویڹ شوو https://Telegram.me/Ghatti_...

۱۰ خرداد 1395
9K
◈زٌیــرٌُ ایـنُ سٌقٌـفٌ هُـفٌــ۷ــتٌ رٌُنُـــگٌ◈ ☜بٌـــا پٌٌــــ﹏ـ‍ـــوُلٌـ هُـمُــــہ چٌــــے مُـیـسٌـازٌنُ حٌـتٌــــے ⇜فٌـــرٌُهُــنُـــــگٌــــ▶▷

◈زٌیــرٌُ ایـنُ سٌقٌـفٌ هُـفٌــ۷ــتٌ رٌُنُـــگٌ◈ ☜بٌـــا پٌٌــــ﹏ـ‍ـــوُلٌـ هُـمُــــہ چٌــــے مُـیـسٌـازٌنُ حٌـتٌــــے ⇜فٌـــرٌُهُــنُـــــگٌــــ▶▷

۲۵ اردیبهشت 1395
8K
آقاے محترم بـﮧ عشقت از سر مهربونے نگو تولـﮧ سگ! خانم محترم..بـﮧ عشقت از سر مهربونے نگو ڪره خر! هم توله سگ یـﮧ روز بزرگ میشـﮧ پاچـﮧ میگیره هم ڪره خر بالاخره یــﮧ روز خر ...

آقاے محترم بـﮧ عشقت از سر مهربونے نگو تولـﮧ سگ! خانم محترم..بـﮧ عشقت از سر مهربونے نگو ڪره خر! هم توله سگ یـﮧ روز بزرگ میشـﮧ پاچـﮧ میگیره هم ڪره خر بالاخره یــﮧ روز خر میشــﮧ جفتڪ میـنـבازه

۲۵ اردیبهشت 1395
9K
تو این‍ ـ روزآ بخوآی‍ ـ شآد هم‍ ـ بآشی‍ ـ اطرآفیآنت‍ ـ نمیذآرن‍ ـ

تو این‍ ـ روزآ بخوآی‍ ـ شآد هم‍ ـ بآشی‍ ـ اطرآفیآنت‍ ـ نمیذآرن‍ ـ

۲۴ اردیبهشت 1395
9K
فآصِلِهـ گِرِفتَنْـ دو جْور بآزتآبْـ دآرِهـ أگِهـ دوسِتْـ دآشتِهـ بآشِهـ عآشِقِتْـ م یشِهـ دوسِتْـ نَدآشتِهـ بآشهـ أز یآدِشْـ میریعـ حَوآسِتْـ بِهـ فآصِلِهـ هْا بآشِهـ

فآصِلِهـ گِرِفتَنْـ دو جْور بآزتآبْـ دآرِهـ أگِهـ دوسِتْـ دآشتِهـ بآشِهـ عآشِقِتْـ م یشِهـ دوسِتْـ نَدآشتِهـ بآشهـ أز یآدِشْـ میریعـ حَوآسِتْـ بِهـ فآصِلِهـ هْا بآشِهـ

۲۴ اردیبهشت 1395
9K
-//قِیدِتــو میزَنَمـ تـ ـا بِفَهمیـ اینـ دیوونِـہ بیـ اِرادِه نیستـ :)

-//قِیدِتــو میزَنَمـ تـ ـا بِفَهمیـ اینـ دیوونِـہ بیـ اِرادِه نیستـ :)

۲۴ اردیبهشت 1395
10K
•||اینجـا عشقو با یڪے تمرینـ میڪنن •||بعد رو یڪے دیگهـ اجرا میڪنن...! :)

•||اینجـا عشقو با یڪے تمرینـ میڪنن •||بعد رو یڪے دیگهـ اجرا میڪنن...! :)

۲۴ اردیبهشت 1395
9K
یہ لَحظّـہ گـوش کٌـن خٌـــدا نہ بَچـّہ بـٰازیِ نـہ اَدا و اَطـوار تــو این دُنــیٰا حـٰالِ خـِـیلے هـٰا اَصـلاً خُـوب نے یـہ دَسـتے بـہِ زِندِگیـمون بِکِـــش نَـزار آرامِشـو تـو مَرگــ بِبینیــــــم

یہ لَحظّـہ گـوش کٌـن خٌـــدا نہ بَچـّہ بـٰازیِ نـہ اَدا و اَطـوار تــو این دُنــیٰا حـٰالِ خـِـیلے هـٰا اَصـلاً خُـوب نے یـہ دَسـتے بـہِ زِندِگیـمون بِکِـــش نَـزار آرامِشـو تـو مَرگــ بِبینیــــــم

۲۳ اردیبهشت 1395
9K