۴ آذر 1398
29
از ‌دخترای موکوتاه بدِش میومد. میگُفت باید بذاری موهات بلندشَن. دختری که مو ندارِه رو وقتی بغَل میکُنی یه چیزی کَم داره یه چیزی که آرامِشه آغوشِشو صَدبرابر کُنه. ولی من عاشقِ مویِ کوتاه بودم ...

از ‌دخترای موکوتاه بدِش میومد. میگُفت باید بذاری موهات بلندشَن. دختری که مو ندارِه رو وقتی بغَل میکُنی یه چیزی کَم داره یه چیزی که آرامِشه آغوشِشو صَدبرابر کُنه. ولی من عاشقِ مویِ کوتاه بودم خودَمو که جلویِ آینه میدیدَم لذَت میبردَم .. اما خُب اون دوست نَداشت منَم غلَط ...

۳ آذر 1398
2K
تو مثل هیچ کس نیستی نگاهت لبخندت چشمان دل فریبت!! تو قشنگ ترین زن تاریخی در نگاهِ من...

تو مثل هیچ کس نیستی نگاهت لبخندت چشمان دل فریبت!! تو قشنگ ترین زن تاریخی در نگاهِ من...

۴ آذر 1398
169
۴ آذر 1398
10
کسی را نگه دار که بداند ده ثانیه مانده به انفجار ؛ کدام سیم را قطع کند که قصه نمیرد و از دست نرود ... کسی را انتخاب کن که اسلحه اش قبل از شلیک ...

کسی را نگه دار که بداند ده ثانیه مانده به انفجار ؛ کدام سیم را قطع کند که قصه نمیرد و از دست نرود ... کسی را انتخاب کن که اسلحه اش قبل از شلیک قفل میکند و خنجرش از شدت بی تجربگی بریدن بلد نباشد ! از همان هایی ...

۴ آذر 1398
574
این روزها آدم ها محتاج یک روی خوش اند یک خدا قوت یک لبخند که خستگی تنهایی شان در برود؛ محتاج یک رفت و آمدند یک عطر ماندگار یک دست که گردِ انتظارشان را بتکاند؛ ...

این روزها آدم ها محتاج یک روی خوش اند یک خدا قوت یک لبخند که خستگی تنهایی شان در برود؛ محتاج یک رفت و آمدند یک عطر ماندگار یک دست که گردِ انتظارشان را بتکاند؛ محتاج یک زنگ تلفن اند یک "کجایی؟" یک "دلم برایت تنگ شده" یک "مراقب خودت ...

۱ آذر 1398
255
روزگاری شد و کس مرد ره عشق ندید حالیا چشم جهانی نگران منو توست 💛💛

روزگاری شد و کس مرد ره عشق ندید حالیا چشم جهانی نگران منو توست 💛💛

۱ آذر 1398
4K
تو را با دیگری دیدند، با این حال بی تابند عجب چشمان پاڪ و ساده و بی منطقی دارم #فرامرز_عرب_عامری

تو را با دیگری دیدند، با این حال بی تابند عجب چشمان پاڪ و ساده و بی منطقی دارم #فرامرز_عرب_عامری

۲ آذر 1398
301
مشغول جهانی و جهانی بہ تو مشغول لطفی ڪن و یڪ لحظہ بہ من نیز بیاندیش #سجاد_رشیدی_پور

مشغول جهانی و جهانی بہ تو مشغول لطفی ڪن و یڪ لحظہ بہ من نیز بیاندیش #سجاد_رشیدی_پور

۲ آذر 1398
181
🎉🎊 زندگی یعنی بخند، هرچند که غمگینی؛ ببخش، هرچند که مسکینی؛ فراموش کن، هرچند که دلگیری. اینگونه بودن زیباست، هرچند که آسان نیست!

🎉🎊 زندگی یعنی بخند، هرچند که غمگینی؛ ببخش، هرچند که مسکینی؛ فراموش کن، هرچند که دلگیری. اینگونه بودن زیباست، هرچند که آسان نیست!

۲ آذر 1398
32K
#no cm #مواظب همدیگه باشید دنیا هیچ ارزشی نداره ک همو اذیت کنید وبدانیدخدا به هرچیزی ک قراره اتفاق بیفته آگاهه اهل نصیحت نیستم ولی خب ی چیزایی هست ک تجربه شده شاد و پیروز ...

#no cm #مواظب همدیگه باشید دنیا هیچ ارزشی نداره ک همو اذیت کنید وبدانیدخدا به هرچیزی ک قراره اتفاق بیفته آگاهه اهل نصیحت نیستم ولی خب ی چیزایی هست ک تجربه شده شاد و پیروز باشید👌✔

۲ آذر 1398
4K
#الله👌 وشاید آخرین پست #no cm✔

#الله👌 وشاید آخرین پست #no cm✔

۲ آذر 1398
4K
#چشام قفلی زده بازم رو عکسات✅

#چشام قفلی زده بازم رو عکسات✅

۲ آذر 1398
283
۱ آذر 1398
102
۱ آذر 1398
165
عاره

عاره

۱ آذر 1398
438
۲ آذر 1398
109