ای داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حق داوری کن و زنهار از هوس پیروی مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت ...

ای داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حق داوری کن و زنهار از هوس پیروی مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانی که از راه خدا به در می ‏روند به [سزای] آنکه روز حساب را ...

۱۱ فروردین 1396
222
و ما آن قوم (ظالم) را پیشوایان (ضلالت و) دعوت به دوزخ قرار دادیم و روز قیامت یاری نخواهند شد. معانی کلمات آیه «أَئِمَةً»: جمع امام، پیشوایان، مراد سردستگان کفر و ضلال و پیشاهنگان کاروان ...

و ما آن قوم (ظالم) را پیشوایان (ضلالت و) دعوت به دوزخ قرار دادیم و روز قیامت یاری نخواهند شد. معانی کلمات آیه «أَئِمَةً»: جمع امام، پیشوایان، مراد سردستگان کفر و ضلال و پیشاهنگان کاروان گمراهان است که در دنیا به آنان خطّ و نشان می‌دهند و در دنیا پیشاپیش ...

۱۱ فروردین 1396
130
و برخی از آن بنی اسرائیل را امام و پیشوایانی که خلق را به امر ما (نه به امر خلق) هدایت کنند قرار دادیم برای آنکه (در راه حق) صبر کردند و در آیات ما ...

و برخی از آن بنی اسرائیل را امام و پیشوایانی که خلق را به امر ما (نه به امر خلق) هدایت کنند قرار دادیم برای آنکه (در راه حق) صبر کردند و در آیات ما مقام یقین یافتند. معانی کلمات آیه «أَئِمَّةً»: امامان و پیشوایان. مراد انبیاء خدا، یا پیشوایان ...

۱۱ فروردین 1396
119
و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما [مردم را] هدایت می کردند، و انجام دادن کارهای نیک و برپا داشتن نماز و پرداخت زکات را به آنان وحی کردیم، و آنان فقط ...

و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما [مردم را] هدایت می کردند، و انجام دادن کارهای نیک و برپا داشتن نماز و پرداخت زکات را به آنان وحی کردیم، و آنان فقط پرستش کنندگان ما بودند. در آیه ی شریفه، اضافه ی مصدر «فعل» به معمولش «خیرات» ...

۱۱ فروردین 1396
125
(به یاد آر) روزی که ما هر گروهی از مردم را با پیشوایشان (به پیشگاه حقیقت) می‌خوانیم، پس هر کس نامه عملش را به دست راست دهند آنها نامه خود را قرائت کنند و کمترین ...

(به یاد آر) روزی که ما هر گروهی از مردم را با پیشوایشان (به پیشگاه حقیقت) می‌خوانیم، پس هر کس نامه عملش را به دست راست دهند آنها نامه خود را قرائت کنند و کمترین ستمی به آنها نخواهد شد. تفسیر المیزان - خلاصه (یوم ندعوا کل اناس بامامهم فمن ...

۹ فروردین 1396
126
ی کسانی که ایمان آورده‌اید! از خدا بپرهیزید و با صادقان باشید. معنای صدق واژه «صادقین» جمعِ «صادق» از ماده « ص ـ د ـ ق» است. صدق در لغت به معنای مطابقت حکم با ...

ی کسانی که ایمان آورده‌اید! از خدا بپرهیزید و با صادقان باشید. معنای صدق واژه «صادقین» جمعِ «صادق» از ماده « ص ـ د ـ ق» است. صدق در لغت به معنای مطابقت حکم با واقع است[۱] و گفتاری را که با واقعیت خارجی مطابقت دارد، گفتار صادق گویند. از ...

۹ فروردین 1396
121
هرگاه بعد از علم و دانشی که (در باره مسیح) به تو رسیده، (باز) کسانی با تو به محاجّه و ستیز برخیزند، به آنها بگو: «بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم، شما هم فرزندان ...

هرگاه بعد از علم و دانشی که (در باره مسیح) به تو رسیده، (باز) کسانی با تو به محاجّه و ستیز برخیزند، به آنها بگو: «بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم، شما هم فرزندان خود را؛ ما زنان خویش را دعوت نماییم، شما هم زنان خود را؛ ما از ...

۸ فروردین 1396
75
و یاد کنید نعمت خدا را که به شما عنایت فرموده و پیمان او را که با شما بسته، زمانی که گفتید که شنیدیم و اطاعت کردیم. و از معاصی الهی پرهیز کنید. محققاً خدا ...

و یاد کنید نعمت خدا را که به شما عنایت فرموده و پیمان او را که با شما بسته، زمانی که گفتید که شنیدیم و اطاعت کردیم. و از معاصی الهی پرهیز کنید. محققاً خدا عالم است به بواطن قلوب. تفسیر : [در موضوع نعمت‏های الهی و بزرگ‏ترین نعمت ولایت ...

۷ فروردین 1396
118
این همان [پاداشی] است که خدا بندگان خود را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند [بدان] مژده داده است بگو به ازای آن [رسالت] پاداشی از شما خواستار نیستم مگر دوستی درباره خویشاوندان و ...

این همان [پاداشی] است که خدا بندگان خود را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند [بدان] مژده داده است بگو به ازای آن [رسالت] پاداشی از شما خواستار نیستم مگر دوستی درباره خویشاوندان و هر کس نیکی به جای آورد [و طاعتی اندوزد] برای او در ثواب آن خواهیم ...

۷ فروردین 1396
83
و در خانه‌هایتان بنشینید و آرام گیرید (و بی‌حاجت و ضرورت از منزل بیرون نروید) و مانند دوره جاهلیت پیشین با آرایش و خود آرایی بیرون نیایید، و نماز به پا دارید و زکات (مال ...

و در خانه‌هایتان بنشینید و آرام گیرید (و بی‌حاجت و ضرورت از منزل بیرون نروید) و مانند دوره جاهلیت پیشین با آرایش و خود آرایی بیرون نیایید، و نماز به پا دارید و زکات (مال به فقیران) بدهید و از امر خدا و رسول اطاعت کنید. خدا چنین می‌خواهد که ...

۶ فروردین 1396
74
ای پیامبر آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است کاملا (به مردم ) برسان و اگر نکنی ، رسالت او را انجام نداده ای و خداوند تو را از (خطرات احتمالی ) مردم ...

ای پیامبر آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است کاملا (به مردم ) برسان و اگر نکنی ، رسالت او را انجام نداده ای و خداوند تو را از (خطرات احتمالی ) مردم نگاه میدارد، و خداوند جمعیت کافران (لجوج ) را هدایت نمیکند. شیعه و سنی بر ...

۶ فروردین 1396
107
برای شما مؤمنان گوشت مردار و خون و گوشت خوک و آن ذبیحه‏ای که به نام غیر خدا کشتند و همچنین هر حیوانی که به خفه کردن یا به چوب زدن یا از بلندی افکندن ...

برای شما مؤمنان گوشت مردار و خون و گوشت خوک و آن ذبیحه‏ای که به نام غیر خدا کشتند و همچنین هر حیوانی که به خفه کردن یا به چوب زدن یا از بلندی افکندن یا به شاخ زدن به هم بمیرند و نیم‏خورده درندگان جز آن را که قبلًا ...

۶ فروردین 1396
105
ای اهل ایمان! از خدا اطاعت کنید و [ نیز ] از پیامبر و صاحبان امر خودتان [ که امامان از اهل بیت اند و چون پیامبر دارای مقام عصمت می باشند ] اطاعت کنید. ...

ای اهل ایمان! از خدا اطاعت کنید و [ نیز ] از پیامبر و صاحبان امر خودتان [ که امامان از اهل بیت اند و چون پیامبر دارای مقام عصمت می باشند ] اطاعت کنید. و اگر درباره چیزی [ از احکام و امور مادی و معنوی و حکومت و ...

۵ فروردین 1396
114
و کسانی که خدا و رسولش و مؤمنانی [ چون علی بن ابی طالب ] را به سرپرستی و دوستی بپذیرند [ حزب خدایند ، ] و یقیناً حزب خدا [ در هر زمان و ...

و کسانی که خدا و رسولش و مؤمنانی [ چون علی بن ابی طالب ] را به سرپرستی و دوستی بپذیرند [ حزب خدایند ، ] و یقیناً حزب خدا [ در هر زمان و همه جا ] پیروزند.در آیه‌ی قبل بیان شد که مراد از «الَّذِینَ آمَنُوا»، حضرت علی ...

۵ فروردین 1396
100
«ولیّ شما تنها خدا و رسول او و کسانی که ایمان آورده‌اند؛ همان کسانی که نماز را بر پا می‌دارند و در حال رکوع نماز زکات می‌پردازند، می‎باشند.»1- قرآن کریم مسأله ولایت و سرپرستی بر ...

«ولیّ شما تنها خدا و رسول او و کسانی که ایمان آورده‌اند؛ همان کسانی که نماز را بر پا می‌دارند و در حال رکوع نماز زکات می‌پردازند، می‎باشند.»1- قرآن کریم مسأله ولایت و سرپرستی بر مؤمنین را به طور دقیق و در آیات مختلف تبیین نموده است. 2- معنای ولایت ...

۵ فروردین 1396
105
و یاد آر هنگامی را که خداوند ابراهیم علیه السلام را به کلماتی ابتلاء و امتحان فرمود و آن امتحان ها را به اتمام رسانید. خداوند فرمود: همانا تو را برای مردم امام قرار می ...

و یاد آر هنگامی را که خداوند ابراهیم علیه السلام را به کلماتی ابتلاء و امتحان فرمود و آن امتحان ها را به اتمام رسانید. خداوند فرمود: همانا تو را برای مردم امام قرار می دهم. ]ابراهیم[ عرض کرد: و از ذریه من نیز ]به این مقام خواهند رسید[؟ خداوند ...

۵ فروردین 1396
103
انشا الله سعی میشود تمام ایات مربوط به امامت به صورت فتومنتاژ ارائه گردد خدمت همه ای پژوهشگران . #ایات امامه# #امامت#

انشا الله سعی میشود تمام ایات مربوط به امامت به صورت فتومنتاژ ارائه گردد خدمت همه ای پژوهشگران . #ایات امامه# #امامت#

۵ فروردین 1396
97
#دین#فهم#

#دین#فهم#

۵ فروردین 1396
78
# شهادت مادر تسلیت #

# شهادت مادر تسلیت #

۱۲ اسفند 1395
90
شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها بر تمام غیرتمندان دنیا تسلیت باد#

شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها بر تمام غیرتمندان دنیا تسلیت باد#

۶ اسفند 1395
68