نگین

naginziba

دوستان ممنون از همدردی شما
دیگه روحیه ندارم
شاید خداخواست من هم به بابام ومامانم برسم
تواین دنیا کسی روندارم که بخوام بمانم 😥😥😥
خدانگهدر

خدانگهدار

خدانگهدار

۵ روز پیش
2K
😥😥😥

😥😥😥

۵ روز پیش
3K
دلم تنگ شده بدجور مامانننننن جوابم بده نگین تنها شده😥 😥 😥 😥

دلم تنگ شده بدجور مامانننننن جوابم بده نگین تنها شده😥 😥 😥 😥

۵ روز پیش
2K
اخ یک هفته چهره قشنگت ندیدم مامان گلم😰😰😰😥😥😥😥😥😥😥😥😥

اخ یک هفته چهره قشنگت ندیدم مامان گلم😰😰😰😥😥😥😥😥😥😥😥😥

۵ روز پیش
1K
مامانم عزیزم 😥😥😥

مامانم عزیزم 😥😥😥

۵ روز پیش
4K
مامان گلم کجا رفتی😥😥😥

مامان گلم کجا رفتی😥😥😥

۵ روز پیش
1K
مادر😥😥😥

مادر😥😥😥

۵ روز پیش
635
دعا کنید حالا منم بمیریم روحت شاد مامانم😭😭😭😭😭

دعا کنید حالا منم بمیریم روحت شاد مامانم😭😭😭😭😭

۱ هفته پیش
2K