۲ روز پیش
4K
شمع و چراغارو روشن کنید امشب عروسی داریم همسایه هسایه هارو خبر کنید امشب عروسی داریم واسه عروس و دوماد میدونه رقص و وا کنید گل بریزین رو سرشون شورو نوا به پا کنید جمع ...

شمع و چراغارو روشن کنید امشب عروسی داریم همسایه هسایه هارو خبر کنید امشب عروسی داریم واسه عروس و دوماد میدونه رقص و وا کنید گل بریزین رو سرشون شورو نوا به پا کنید جمع بشین به دوره هم ای دخترای دم @narges6800

۱ روز پیش
8K
حنا بندون ممدمونه. @narges6800 😂 😂

حنا بندون ممدمونه. @narges6800 😂 😂

۱ روز پیش
4K
خداااااا چی بپوشم واسه عروسیه نرگسی😭😭😭😭

خداااااا چی بپوشم واسه عروسیه نرگسی😭😭😭😭

۱ روز پیش
4K
درجریانید که من اون لباس زردع بالاییم😂😂😂 تو عروسیه نرگسی

درجریانید که من اون لباس زردع بالاییم😂😂😂 تو عروسیه نرگسی

۱ روز پیش
3K
اون لباس زردع منم. سحر وسیما هم دارن اماده میشن😂😂😂😂

اون لباس زردع منم. سحر وسیما هم دارن اماده میشن😂😂😂😂

۱ روز پیش
5K
واویلا ثمینو ببین. هوووچ برم عروسیه نرگسی😂😂😂😂😂😂😂

واویلا ثمینو ببین. هوووچ برم عروسیه نرگسی😂😂😂😂😂😂😂

۱ روز پیش
4K
🔞 💥 💡 💥 💡 💥 💡 🌠 🔊 🔊🔊 🔊 🔊 🌠 💡 💥 🔞 💥 💡 💡 🌠 🔊 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂

🔞 💥 💡 💥 💡 💥 💡 🌠 🔊 🔊🔊 🔊 🔊 🌠 💡 💥 🔞 💥 💡 💡 🌠 🔊 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂

۱ روز پیش
4K
ترس ممد 😂😂😂🔞😂😂

ترس ممد 😂😂😂🔞😂😂

۱ روز پیش
4K
رابطه داشتن با آدم ها و حفظِ این ارتباط ،سخت ترین کارِ دنیاست ! وقتی آنها به تو نیاز دارند، تو حوصله ی هیچ کس را نداری ، و زمانی که تو نیاز به آنها ...

رابطه داشتن با آدم ها و حفظِ این ارتباط ،سخت ترین کارِ دنیاست ! وقتی آنها به تو نیاز دارند، تو حوصله ی هیچ کس را نداری ، و زمانی که تو نیاز به آنها داری، تازه می فهمی که هیچ کس را نداری ! می فهمی چقدر تنهایی ، ...

۱ روز پیش
25K
ﻧﻪ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺷﺖ ﮔﺮﻓـﺘﻪ ﺍﻡ ﻧﻪ ﺗـﻮ ﺭﺍ ﺑﻮﺳـﯿﺪﻩ ﺍﻡ ﻧﻪ ﺣـﺘﯽ ﻣﻮﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﮐـﺮﺩﻩ ام ﺍما ﺑﺒﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﯽ نویـسم لعنتی !

ﻧﻪ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺷﺖ ﮔﺮﻓـﺘﻪ ﺍﻡ ﻧﻪ ﺗـﻮ ﺭﺍ ﺑﻮﺳـﯿﺪﻩ ﺍﻡ ﻧﻪ ﺣـﺘﯽ ﻣﻮﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﮐـﺮﺩﻩ ام ﺍما ﺑﺒﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﯽ نویـسم لعنتی !

۱ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
8K
۲ هفته پیش
8K
۲ هفته پیش
8K
۲ هفته پیش
8K
۲ هفته پیش
9K