sasan

moranli

الهی! خلق شکر ِ نعمتهای تو کنند و من شکر ِ تو را ، نعمت بودن ِ توست ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عشق هم مرزداره، تااونجابايدخودت رو رهاکنى که بعدا نسبت به خودعشق شرمنده نشى...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دوستی نه در ازدحام روز گم می شود نه در سکوت شب ، اگر گم شد هرچه هست دوستی نیست
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از نشانه های ذهن فرهیخته آن است که در عین مخالفت با عقیده ای، به آن احترام بگذارد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گله نکنید که چرا فلانی با شما درست رفتار نمی کند. اگر میدانید لیاقتتان بیشتر است، چرا با او رابطه دارید؟

این حساب کاربری خصوصی میباشد