کورد.ایلام.

mokhtar1365

https://www.aparat.com/v/sjnyd/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%BA%D9%85%DA%AF%DB%8C%D9%86_%D9%88_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7_%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%B1

بفرمایید😐😂

بفرمایید😐😂

۹ ساعت پیش
1K
😂 ابرومونو بردی چرکن

😂 ابرومونو بردی چرکن

۱۹ ساعت پیش
3K
😂 😂 😂 😂 هرکسی را بهر کاری ساخته ن 😂

😂 😂 😂 😂 هرکسی را بهر کاری ساخته ن 😂

۱۹ ساعت پیش
3K
😂 😂 😂 😂

😂 😂 😂 😂

۱۹ ساعت پیش
3K
😂 سه تیغش کن

😂 سه تیغش کن

۲۰ ساعت پیش
2K
کاش بجای الفبای درس و مدرسه الفبای زندگی می آموختیم . (به به چی گفتم )😓

کاش بجای الفبای درس و مدرسه الفبای زندگی می آموختیم . (به به چی گفتم )😓

۲۳ ساعت پیش
3K
مردا بعد از تحریم و این همه فشار اقتصادی😃

مردا بعد از تحریم و این همه فشار اقتصادی😃

۱ روز پیش
3K
😐 😃

😐 😃

۱ روز پیش
2K
😂 یک خانه دار تمام عیار😃

😂 یک خانه دار تمام عیار😃

۱ روز پیش
2K
بدنو ببین جوون بابا😐 😂

بدنو ببین جوون بابا😐 😂

۱ روز پیش
2K
بوی خیانت میاد😂

بوی خیانت میاد😂

۱ روز پیش
2K
#لپ لپ .اختراع دم دستی😂

#لپ لپ .اختراع دم دستی😂

۲ روز پیش
2K
#لپ لپ 😂 اختراع دم دستی 😂

#لپ لپ 😂 اختراع دم دستی 😂

۲ روز پیش
2K
#لپ لپ 😂ابگرمکن دم دستی😂

#لپ لپ 😂ابگرمکن دم دستی😂

۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
2K
لعنتیا 😂 اصلا نمیشه بهشون اعتماد کرد😂

لعنتیا 😂 اصلا نمیشه بهشون اعتماد کرد😂

۲ روز پیش
738
😠

😠

۲ روز پیش
2K
😐 😂 #سکوت مینمایم 😂 😶

😐 😂 #سکوت مینمایم 😂 😶

۲ روز پیش
3K
روز جمعه اقایون 😂 😂 😂 😂

روز جمعه اقایون 😂 😂 😂 😂

۲ روز پیش
4K