mokaram987

و خدایی هست مهربانتر از حد تصور ...

‏باور کــــن تا اخــــر

‏باور کــــن تا اخــــر "خــــط" میرفتـــــــــــــم اگه ســــــر راهــم ........"نقطـــــــــه "........ .....نمیگذاشتــــــــی !!!..

۷ ساعت پیش
2K
۲۲ ساعت پیش
3K
۵ روز پیش
3K
❤

۵ روز پیش
3K
۶ روز پیش
3K
۶ روز پیش
3K
گاهی باید رها کرد و رفت ... درست میانه ی راه ... جایی که همه چیز خوب است ... باید روزهایِ خوب را ، تویِ همان روزهایِ خوب جا گذاشت ... باید بیخیالِ ادامه دادن ...

گاهی باید رها کرد و رفت ... درست میانه ی راه ... جایی که همه چیز خوب است ... باید روزهایِ خوب را ، تویِ همان روزهایِ خوب جا گذاشت ... باید بیخیالِ ادامه دادن شد ... همیشه نباید برایِ رفتن ، منتظرِ یک نقطه ی بی رحمانه و یک ...

۶ روز پیش
7K
۶ روز پیش
3K
۶ روز پیش
3K
۷ روز پیش
4K
روز جهانی کودک رو به خوشمزه ی خودم تبریک میگم 😍😘

روز جهانی کودک رو به خوشمزه ی خودم تبریک میگم 😍😘

۷ روز پیش
5K
بزن باراان ...

بزن باراان ...

۷ روز پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K