۳ هفته پیش
2K
۳ هفته پیش
2K
۲۳ آبان 1398
250
۱۴ آبان 1398
260
👌👌

👌👌

۱۴ آبان 1398
220
❤

۶ آبان 1398
205
🍂

🍂

۲۹ مهر 1398
173
کاش می دانستی تکرار تُ برایم چقدر زندگی بخش است... درست مانند

کاش می دانستی تکرار تُ برایم چقدر زندگی بخش است... درست مانند "نفسهایم"...! #یاشار_عبدالملکی @Missing_hours

۲۶ مهر 1398
201
🍂🍁

🍂🍁

۲۶ مهر 1398
138
پاییز🍁

پاییز🍁

۲۴ مهر 1398
165
چه خوبه که کلید باشیم نه قفل نوازش باشیم نه سیلی باهم بخندیم نه به هم راه باشیم نه سد درک کنیم نه ترک نمک لحظه ها باشیم نه نمک زخم ها .... @Missing_hours

چه خوبه که کلید باشیم نه قفل نوازش باشیم نه سیلی باهم بخندیم نه به هم راه باشیم نه سد درک کنیم نه ترک نمک لحظه ها باشیم نه نمک زخم ها .... @Missing_hours

۲۴ مهر 1398
183
۷ مهر 1398
139
☔⛈

☔⛈

۱ مهر 1398
136
۱ مهر 1398
145
🍃🍃

🍃🍃

۱۶ شهریور 1398
147
۱۶ شهریور 1398
141
👭

👭

۱۶ شهریور 1398
138
برای یک روز هم که شده دنبال چیزهایی که نداری نرو! از چیزهایی که داری لذت ببر ... #چارلی_چاپلین @Missing_hours

برای یک روز هم که شده دنبال چیزهایی که نداری نرو! از چیزهایی که داری لذت ببر ... #چارلی_چاپلین @Missing_hours

۱۶ شهریور 1398
214
💚💛

💚💛

۱۶ شهریور 1398
145
💞

💞

۸ شهریور 1398
145