۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
3K
۱۶ اسفند 1398
5K
واقعا

واقعا

۱۶ اسفند 1398
2K
بعضی اینجوری هستن که فقد باید نازشون و کشید نه ازاین خبرا نیست

بعضی اینجوری هستن که فقد باید نازشون و کشید نه ازاین خبرا نیست

۱۶ اسفند 1398
3K
امین

امین

۱۶ اسفند 1398
2K
خدایا به امید تو

خدایا به امید تو

۱۶ اسفند 1398
2K
تمام ناتمام من از تو تمام می‌شود شاعر بی نام ونشان ساحب نام می شود

تمام ناتمام من از تو تمام می‌شود شاعر بی نام ونشان ساحب نام می شود

۱۶ اسفند 1398
7K
منم یکه بهمن ماهی هستم

منم یکه بهمن ماهی هستم

۱۶ اسفند 1398
2K
۱۶ اسفند 1398
2K
بیایید بخشیدن را یاد بگیرم

بیایید بخشیدن را یاد بگیرم

۱۲ اسفند 1398
5K
۷ اسفند 1398
4K
حال دلم گرفته خندم میگیره
عکس بلند

حال دلم گرفته خندم میگیره

۵ اسفند 1398
4K
خوبم!

خوبم!

۵ اسفند 1398
5K
اره والله

اره والله

۴ اسفند 1398
6K
۳ اسفند 1398
5K
واقعا

واقعا

۲ اسفند 1398
4K
باحاله نه

باحاله نه

۳۰ بهمن 1398
5K
۳۰ بهمن 1398
935