دیدگاه علماء و محققین پیرامون ورود مردم به قدمگاه امام رضا(ع)

mohammadi-g

اینجا بهبهان است؛ قدمگاه متبرک هشتمین خورشید آسمان ولایت و امامت و رئوف آل فاطمه علیهم صلوات الله...

بنابر شهادت اسناد تاریخی، سال 201 هـ . ق که حضرت رضا (علیه السلام) از مدینه عازم مرو بودند، از شهرباستانی اَرَجان(بهبهان کنونی) عبور و در مکان فعلی قدم گاه نماز گذاردند که به پاس این واقعه مبارک، مردم شهرستان بهبهان نسل در نسل این مکان را مقدس شمرده و در طول دویست سال اخیر مسیر حدود 14کیلومتری این شهر تا مسجد تاریخی و قدم گاه متبرک حضرت رضا علیه السلام را با پای پیاده طی می کنند...
این حضور ده ها هزار نفری در رسانه های کشوری بازتاب گسترده ای داشته است...

بیت زیر سردر قدم گاه امام رضا علیه السلام شهرستان بهبهان در سال های گذشته بوده است:

گر میسر نشود بوسه زنم پایش را
هر کجا پای نهد بوسه زنم جایش را

----------------------------------------
دیدگاه محققین پیرامون قدمگاه و مسجد مقدس امام رضا (ع) بهبهان و نحوه ورود حضرت رضا(ع) به شهر تاریخی ارجان:
https://goo.gl/qPgkxw
------------------------------

آدرس سایت ما:
http://ghadamgahereza.blog.ir/

دیدگاه علماء و بزرگان در مورد آیین رضوی حضور مردم در قدمگاه امام رضا(ع) #دیدگاه_علما 🔹 آیت‌الله «سیدمحمد قائم‌مقامی»: 🔺حضور مردم در قدمگاه امام رضا(ع) به شرطی که با مدیریت درست علمای دین باشد که ...

دیدگاه علماء و بزرگان در مورد آیین رضوی حضور مردم در قدمگاه امام رضا(ع) #دیدگاه_علما 🔹 آیت‌الله «سیدمحمد قائم‌مقامی»: 🔺حضور مردم در قدمگاه امام رضا(ع) به شرطی که با مدیریت درست علمای دین باشد که انحرافی در آن بوجود نیاید خیلی خوب است و مصداق تعظیم شعائر الهی است. اطلاعات ...

۱۱ اسفند 1396
4K
۵ اسفند 1396
198
۵ اسفند 1396
118
۵ اسفند 1396
154
۵ اسفند 1396
164
۵ اسفند 1396
172
۵ اسفند 1396
218
۵ اسفند 1396
121
۵ اسفند 1396
125
۵ اسفند 1396
121
۵ اسفند 1396
127
۵ اسفند 1396
129
۵ اسفند 1396
130
۵ اسفند 1396
126
۵ اسفند 1396
180
۵ اسفند 1396
151
۵ اسفند 1396
123
۵ اسفند 1396
125
۵ اسفند 1396
143
۵ اسفند 1396
137