دیدگاه علماء و محققین پیرامون ورود مردم به قدمگاه امام رضا(ع)

mohammadi-g

اینجا بهبهان است؛ قدمگاه متبرک هشتمین خورشید آسمان ولایت و امامت و رئوف آل فاطمه علیهم صلوات الله...

بنابر شهادت اسناد تاریخی، سال 201 هـ . ق که حضرت رضا (علیه السلام) از مدینه عازم مرو بودند، از شهرباستانی اَرَجان(بهبهان کنونی) عبور و در مکان فعلی قدم گاه نماز گذاردند که به پاس این واقعه مبارک، مردم شهرستان بهبهان نسل در نسل این مکان را مقدس شمرده و در طول دویست سال اخیر مسیر حدود 14کیلومتری این شهر تا مسجد تاریخی و قدم گاه متبرک حضرت رضا علیه السلام را با پای پیاده طی می کنند...
این حضور ده ها هزار نفری در رسانه های کشوری بازتاب گسترده ای داشته است...

بیت زیر سردر قدم گاه امام رضا علیه السلام شهرستان بهبهان در سال های گذشته بوده است:

گر میسر نشود بوسه زنم پایش را
هر کجا پای نهد بوسه زنم جایش را

----------------------------------------
دیدگاه محققین پیرامون قدمگاه و مسجد مقدس امام رضا (ع) بهبهان و نحوه ورود حضرت رضا(ع) به شهر تاریخی ارجان:
https://goo.gl/qPgkxw
------------------------------

آدرس سایت ما:
http://ghadamgahereza.blog.ir/

بیشتر  بیشتر