۲ هفته پیش
3K
؟؟؟؟

؟؟؟؟

۲۸ دی 1398
5K
۲۶ دی 1398
6K
😂😂😂🖐🖐🖐آل ببرتون خخخخ

😂😂😂🖐🖐🖐آل ببرتون خخخخ

۲۶ دی 1398
15K
✨پیشکش می کنم،

✨پیشکش می کنم، "عشق " و"رفاقت" و"مهربانی" را به همه کسانی که، از دل شکستن بیزارند و در تمنای آنند که دلی را بدست آورند✨ ❤️

۷ دی 1398
30K
اگر واقعا می‌خواهی کاری انجام بدهی راهی پیدا می‌کنی، اگر نمی‌خواهی بهانه‌ای پیدا می‌کنی

اگر واقعا می‌خواهی کاری انجام بدهی راهی پیدا می‌کنی، اگر نمی‌خواهی بهانه‌ای پیدا می‌کنی

۷ اردیبهشت 1398
2K
غصه گذشته ها را نخورید. ..چون تمام شده است.. و نگران آینده نباشید چون هنوز نیامده است... در لحظه زندگی کنید... و آنقدر خوش بگذارنید که ارزش بیاد آوردن را داشته باشد.

غصه گذشته ها را نخورید. ..چون تمام شده است.. و نگران آینده نباشید چون هنوز نیامده است... در لحظه زندگی کنید... و آنقدر خوش بگذارنید که ارزش بیاد آوردن را داشته باشد.

۷ اردیبهشت 1398
2K
از شروعی دوباره نهراسید .. ! چرا که هر شروع فرصتی است برای ساختن آنچه که واقعا می‌خواهید !!

از شروعی دوباره نهراسید .. ! چرا که هر شروع فرصتی است برای ساختن آنچه که واقعا می‌خواهید !!

۷ اردیبهشت 1398
2K
اگر پول داشته باشی انسانها تو را خواهند شناخت و اگر پول نداشته باشی تو انسانها را خواهی شناخت

اگر پول داشته باشی انسانها تو را خواهند شناخت و اگر پول نداشته باشی تو انسانها را خواهی شناخت

۲۳ فروردین 1398
2K
گاهی خراب کردن پل ها چیز بدی نیست. چون باعث میشه نتونی به جایی برگردی که از همون اول هم نباید قدم میگذاشتی.

گاهی خراب کردن پل ها چیز بدی نیست. چون باعث میشه نتونی به جایی برگردی که از همون اول هم نباید قدم میگذاشتی.

۲۳ فروردین 1398
2K
گرگ داخل طویله گوسفندان شد و برهٔ سفیدی را خورد، گوسفندهای سیاه خوشحال شدند، بعد بره‌ای‌ سیاه را خورد سفیدها گفتند گرگ عادلی است و هنوز که هنوز است گرگ مشغول اجرای عدالت میان گوسفندان ...

گرگ داخل طویله گوسفندان شد و برهٔ سفیدی را خورد، گوسفندهای سیاه خوشحال شدند، بعد بره‌ای‌ سیاه را خورد سفیدها گفتند گرگ عادلی است و هنوز که هنوز است گرگ مشغول اجرای عدالت میان گوسفندان است

۲۳ فروردین 1398
2K
زیاد در فکر عبادت خدایت که نمیدانی خواست او چیست نباش بلکه در خدمت مردمی باش که میدانی مشکلاتشان چیست و چه می خواهند.

زیاد در فکر عبادت خدایت که نمیدانی خواست او چیست نباش بلکه در خدمت مردمی باش که میدانی مشکلاتشان چیست و چه می خواهند.

۲۳ فروردین 1398
2K
۲۰ بهمن 1397
2K
۲۰ بهمن 1397
2K
۲۰ بهمن 1397
2K
یه سلام و یه خداحافظی سلام به رسم همیشگی و خداحافظ برای این که امروز اومدم خداحافظی کنم از همه از دنیای مجازی اینترنت از همه ی دوستای اینترنتی و مجازی این دنیای مجازی خیلی ...

یه سلام و یه خداحافظی سلام به رسم همیشگی و خداحافظ برای این که امروز اومدم خداحافظی کنم از همه از دنیای مجازی اینترنت از همه ی دوستای اینترنتی و مجازی این دنیای مجازی خیلی چیزهای رو به من یاد داد، خیلی با دوستای زیادی آشنا شدم، واسم یه جای ...

۹ دی 1397
2K
😎😊

😎😊

۸ دی 1397
2K
۸ دی 1397
2K