۳ شهریور 1397
2
۲ شهریور 1397
2
۳۱ مرداد 1397
2
۳۱ مرداد 1397
2
دلم گرفته

دلم گرفته

۲۹ مرداد 1397
2
۲۸ مرداد 1397
2
نوش افرین

نوش افرین

۲۳ مرداد 1397
2
شور انگیز طباطبایی

شور انگیز طباطبایی

۲۳ مرداد 1397
2
گاهی دلم برای خودم تنگ می شود دائم برای تو ... ‌‌‌‌

گاهی دلم برای خودم تنگ می شود دائم برای تو ... ‌‌‌‌

۲۰ مرداد 1397
2
||• گفتی زسَرت فکر مَـرا بیرون کُن !|🌙✨| جانا، سرم از فِکر| تُ | خالی ست دلَم راچه کنم? #عاشقانه

||• گفتی زسَرت فکر مَـرا بیرون کُن !|🌙✨| جانا، سرم از فِکر| تُ | خالی ست دلَم راچه کنم? #عاشقانه

۱۷ مرداد 1397
2
۱۵ مرداد 1397
2
۱۴ مرداد 1397
2
۱۴ مرداد 1397
2
۱۴ مرداد 1397
2
۱۴ مرداد 1397
2
۱۴ مرداد 1397
2
کسی را که دوستت دارد زیادی تنهایش نگذار به این بهانه که چون دوستم دارد همیشه هست، زیادی که تنهایش بگذاری به تنهایی عادت میکند آنوقت حتی اگر باز هم دوستت داشته باشد دیگر بود ...

کسی را که دوستت دارد زیادی تنهایش نگذار به این بهانه که چون دوستم دارد همیشه هست، زیادی که تنهایش بگذاری به تنهایی عادت میکند آنوقت حتی اگر باز هم دوستت داشته باشد دیگر بود و نبودت برایش فرقی ندارد دوستت دارد دیگر،اما چه باشی... چه نباشی... ولی دیگر بود ...

۱۳ مرداد 1397
2
۱۲ مرداد 1397
2
۱۰ مرداد 1397
2
چند سالی از ازدواجشان میگذشت اما چیزی بینِشان عوض نشده بود ، هنوز هم توی مهمانی ها کنار هم می نشستند و همدیگر را با اسم های خاص صدا میزدند ، وقتِ نماز که میشد ...

چند سالی از ازدواجشان میگذشت اما چیزی بینِشان عوض نشده بود ، هنوز هم توی مهمانی ها کنار هم می نشستند و همدیگر را با اسم های خاص صدا میزدند ، وقتِ نماز که میشد باهم وضو میگرفتند و نمازشان را میخواندند ، رنگِ لباس هایشان را باهم سِت میکردند ...

۷ مرداد 1397
4