محمد

mohamad-nafas

بالای قبر خود نشسته ام ، زار میزنم :
چرا هر روز مرا می کشید ولی خاکم نمیکنید !؟!؟!دلم لک زده برا بهترین اهنگ زندگیم