دوستان شبتون بخیر من میریم

دوستان شبتون بخیر من میریم

۳ روز پیش
4K
ای کاش ....😞😞😞😞

ای کاش ....😞😞😞😞

۳ روز پیش
3K
چه قددوست داشتن یه طرفه سخته کارم شده هرشب بهش فک کدن😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭

چه قددوست داشتن یه طرفه سخته کارم شده هرشب بهش فک کدن😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭

۳ روز پیش
4K
سسسسسلاممم🙃 🙃 🙃 منو یادتونه یا فراموش کردین😥 من اومدم دوباره 😁 😁 😁 خوش اومدم 😘 😘 چقد دلم تنگ شده بود واسه اینجا وایییی😍 😍

سسسسسلاممم🙃 🙃 🙃 منو یادتونه یا فراموش کردین😥 من اومدم دوباره 😁 😁 😁 خوش اومدم 😘 😘 چقد دلم تنگ شده بود واسه اینجا وایییی😍 😍

۳ روز پیش
7K
نسل عجیبی شده

نسل عجیبی شده

۳ هفته پیش
3K
همتون بگین من یادمه بهم میگفتن اگه نخوابی یه سرو دوگوش میاد می برتت یا پیره مرده میاد می دزدتت خخخخ

همتون بگین من یادمه بهم میگفتن اگه نخوابی یه سرو دوگوش میاد می برتت یا پیره مرده میاد می دزدتت خخخخ

۳ هفته پیش
10K
۳ هفته پیش
2K
نه گین ۳ می کشمتون 😈😈

نه گین ۳ می کشمتون 😈😈

۳ هفته پیش
3K
هههعییی

هههعییی

۳ هفته پیش
2K
فورا

فورا

۳ هفته پیش
2K
بپرسین

بپرسین

۳ هفته پیش
2K
خیلی سخته

خیلی سخته

۳ هفته پیش
3K
۳ هفته پیش
2K
۳ هفته پیش
2K
۳ هفته پیش
2K
۳ هفته پیش
2K
خخخخ از همون اول زلزله ۸ ریشتری بودم

خخخخ از همون اول زلزله ۸ ریشتری بودم

۳ هفته پیش
5K
۳ هفته پیش
2K
حواستون به منه یا دارین تکرار میکنین خخخ

حواستون به منه یا دارین تکرار میکنین خخخ

۳ هفته پیش
8K