مبین

mobin.m.70

برو پایین لطفا☺ ☺ ☺

مبین..یازدهم تجربی..از مهاباد
کوردم.
دنبال=دنبال
لایک=لایک

#خدا آن حس زیباییست که در تاریکی صحرا
زمانی که هراس مرگ میدزدد سکوتت را
یکی همچون نسیم دشت می گوید
کنارت هستم ای #تنها

من عاشق نیستم! فقط گاهی حرف تو که میشود... دلم مثل این که تب کند گرم و سرد میشود توی سینه ام چنگ میزند و آب میشود... #سمیرا_آنالویی @mobin.m.70

من عاشق نیستم! فقط گاهی حرف تو که میشود... دلم مثل این که تب کند گرم و سرد میشود توی سینه ام چنگ میزند و آب میشود... #سمیرا_آنالویی @mobin.m.70

۴ روز پیش
6K
اگه یک بار به عقب برگردم شاید خیلی از کارهایی که انجام دادم رو انجام ندم.. ولی شک نکن خیلی زودتر پیدات میکنم و عاشقت میشم!! #m

اگه یک بار به عقب برگردم شاید خیلی از کارهایی که انجام دادم رو انجام ندم.. ولی شک نکن خیلی زودتر پیدات میکنم و عاشقت میشم!! #m

۴ روز پیش
7K
¹³ Reasons Why ... #god

¹³ Reasons Why ... #god

۱ هفته پیش
6K
¹³ Reasons Why ... #god

¹³ Reasons Why ... #god

۱ هفته پیش
6K
رفیقِ گُلم ، پرپریِ من ، ۱۵ سآلِ شدنت از بهترینآیِ زندگیمِ ❤ #god

رفیقِ گُلم ، پرپریِ من ، ۱۵ سآلِ شدنت از بهترینآیِ زندگیمِ ❤ #god

۱ هفته پیش
9K
+ نآمـ:هیرو +تولد:۳۱تیر +رَنگـِ موردِ عَلّآقع:خآکستری ، مشکی ، قهوه ای ، نقره ای و طوسی +عَ چِ حیوونایی خِعلی خوشِت میآد؟ گرگ و عقآب +ترسویی؟! اصلا +بزرگترین ضعف زندگیتـ؟! دلم نآزکِ +بیمآریـ: هیچ +احسآسآت ...

+ نآمـ:هیرو +تولد:۳۱تیر +رَنگـِ موردِ عَلّآقع:خآکستری ، مشکی ، قهوه ای ، نقره ای و طوسی +عَ چِ حیوونایی خِعلی خوشِت میآد؟ گرگ و عقآب +ترسویی؟! اصلا +بزرگترین ضعف زندگیتـ؟! دلم نآزکِ +بیمآریـ: هیچ +احسآسآت در چ حـد؟! زیآد ولی بروز نمیدم +عآدمآرو زود میشنآسی؟! یع جورآیی +ڪسی هص ڪ ...

۱ هفته پیش
24K
پَر پَر میشِ دلم ، پآ پس نمیکشِ دلم ، از طُ دس نمیکشِ دلم ، نزآر خسته شِ دلم ، نمیدونم چرآ نمیُفتی طُ از چشِ دلم :)

پَر پَر میشِ دلم ، پآ پس نمیکشِ دلم ، از طُ دس نمیکشِ دلم ، نزآر خسته شِ دلم ، نمیدونم چرآ نمیُفتی طُ از چشِ دلم :)

۱ هفته پیش
6K
امشب #me ، تولدِ رفیقم ، جآتون خآلی #god

امشب #me ، تولدِ رفیقم ، جآتون خآلی #god

۱ هفته پیش
7K
+چتِ ¿ _روبرآه نیستم . +چون دوسم ندآری ¿ اشکآل ندآره من بجآ هردوتامون دوست دآرم :) #god

+چتِ ¿ _روبرآه نیستم . +چون دوسم ندآری ¿ اشکآل ندآره من بجآ هردوتامون دوست دآرم :) #god

۱ هفته پیش
7K
دروغِ مگِ ¿😍 #god

دروغِ مگِ ¿😍 #god

۷ روز پیش
5K
🖕 #god

🖕 #god

۷ روز پیش
5K
منحرف ینی چی ¿ ینی این 😁😁 #god

منحرف ینی چی ¿ ینی این 😁😁 #god

۷ روز پیش
5K
#god

#god

۵ روز پیش
5K
منت کشی از نوعِ من 😁 #god

منت کشی از نوعِ من 😁 #god

۷ روز پیش
6K
یادش بخیر😂😂

یادش بخیر😂😂

۶ روز پیش
3K
@mobin.m.70

@mobin.m.70

۶ روز پیش
3K
ثمره ی عشقمون😍😍 @mobin.m.70

ثمره ی عشقمون😍😍 @mobin.m.70

۶ روز پیش
3K
مَثَلاً شَبِ خواستِگاری باشِه با یِه دَستِه گُل بیای دَمِ دَرِمون ؛ بگی: اومَدَم مالِکِ قَلبَمو از پِدَر مادَرِش بِخوام تا یِه عُمر لَباشُو بِخَندونَم: )💍✨💙

مَثَلاً شَبِ خواستِگاری باشِه با یِه دَستِه گُل بیای دَمِ دَرِمون ؛ بگی: اومَدَم مالِکِ قَلبَمو از پِدَر مادَرِش بِخوام تا یِه عُمر لَباشُو بِخَندونَم: )💍✨💙

۱ هفته پیش
5K
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۱ هفته پیش
5K
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۱ هفته پیش
5K