اسمان

mnsore

زندگی برایم زیبا نبود،ای کاش زیبا بود زندگی

جا مانده ام اقام حسین،مرا نمی طلبی ،من سرتا پا گناه را😔

جا مانده ام اقام حسین،مرا نمی طلبی ،من سرتا پا گناه را😔

جاتون خالی خوش گذشت

جاتون خالی خوش گذشت

مشهد ،میلاد امام زمان

مشهد ،میلاد امام زمان

چه ارزوی برام میکنی؟؟

چه ارزوی برام میکنی؟؟

#اگر احسان علیخانی ازدواج میکرد این بچه اش میشود ،خیلی شبیح احسان علیخانی هست ،ای جانم 😘 😘 😘 😘 😂 😂 😂 😂 😂

#اگر احسان علیخانی ازدواج میکرد این بچه اش میشود ،خیلی شبیح احسان علیخانی هست ،ای جانم 😘 😘 😘 😘 😂 😂 😂 😂 😂

امضا پوریا پورسرخ عزیز 😉 😊

امضا پوریا پورسرخ عزیز 😉 😊

دلبسته بودم ،هستم،و خواهم بود😔 😞 اما دریغا که اون مرا بخواهد یا نخواهد چه میداند از حالم...!؟

دلبسته بودم ،هستم،و خواهم بود😔 😞 اما دریغا که اون مرا بخواهد یا نخواهد چه میداند از حالم...!؟

ارده شکلاتی 😋 😋 جاتون خالی خوشمزه بود😂

ارده شکلاتی 😋 😋 جاتون خالی خوشمزه بود😂

هواستون باشه جم بخورید به مادرتون میگم

هواستون باشه جم بخورید به مادرتون میگم

❤ 💔 😔

❤ 💔 😔

خدا حفظتون کنه برای پدر و مادرتون 😘 😘 😘

خدا حفظتون کنه برای پدر و مادرتون 😘 😘 😘

😂 😂 😂 😂 😂

😂 😂 😂 😂 😂

دست خودم درد نکنه چطور شده

دست خودم درد نکنه چطور شده