۲ هفته پیش
5K
۲ هفته پیش
5K
۲ هفته پیش
5K
۲ هفته پیش
5K
۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
5K
۲ هفته پیش
5K
۲ هفته پیش
5K
۲ هفته پیش
5K
۲ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
5K
گرچه دل با گره زلف تو در بند نشد هرچه دل از گذر مست تو دل کند نشد گفته بودی که به من حس عجیبی داری دل من با همه ی حس تو پابند نشد ...

گرچه دل با گره زلف تو در بند نشد هرچه دل از گذر مست تو دل کند نشد گفته بودی که به من حس عجیبی داری دل من با همه ی حس تو پابند نشد بعد تو در همه ی شهر نظر افکندم به خدا هیچ کسی با تو همانند ...

۲ هفته پیش
19K
دلم یک خانه ی قدیمی می خواهد ... یک حال و هوایِ سنتی و اصیل ... خانه ای با دری فیروزه ای ، حیاطی چند ضلعی و دیوارهایِ کاهگلی ، با حوضی پر از ماهی ...

دلم یک خانه ی قدیمی می خواهد ... یک حال و هوایِ سنتی و اصیل ... خانه ای با دری فیروزه ای ، حیاطی چند ضلعی و دیوارهایِ کاهگلی ، با حوضی پر از ماهی هایِ قرمز و گل هایِ شمع دانی ، پنجره هایِ چوبی و شیشه هایِ رنگ ...

۲ هفته پیش
18K
۳ هفته پیش
5K
۳ هفته پیش
5K
۳ هفته پیش
5K
۳ هفته پیش
2K
۳ هفته پیش
5K