‏یه سندرمی هم هست به نام سندرم زبان بیقرار؛ که وقتی میکروفون دستش میاد فقط هی وعده سر خرمن میده ... در این حالت ارتباط زبان و عقل قطع میشه 😁 😅🔊 @tanzesiyasi 🔥

‏یه سندرمی هم هست به نام سندرم زبان بیقرار؛ که وقتی میکروفون دستش میاد فقط هی وعده سر خرمن میده ... در این حالت ارتباط زبان و عقل قطع میشه 😁 😅🔊 @tanzesiyasi 🔥

۸ ساعت پیش
2K
از خودت مراقبت کن:) چون فقطیکی از خودت داری :)

از خودت مراقبت کن:) چون فقطیکی از خودت داری :)

۱۰ ساعت پیش
1K
😂😂😂😂

😂😂😂😂

۱۰ ساعت پیش
4K
#قدیما 🌹🍃 قدیما نمیدونم دل ما خوش بود ، یا قدیما بیشتر خوش می گذشت ! 🌹🍃 نمیدونم سلامتی بیشتر بود ، یا ما مریض نبودیم ! 🌹🍃 نمیدونم ما بی نیاز بودیم ، یا ...

#قدیما 🌹🍃 قدیما نمیدونم دل ما خوش بود ، یا قدیما بیشتر خوش می گذشت ! 🌹🍃 نمیدونم سلامتی بیشتر بود ، یا ما مریض نبودیم ! 🌹🍃 نمیدونم ما بی نیاز بودیم ، یا توقع ها پایین بود ؟ 🌹🍃 نمیدونم همه چی داشتیم ، یا چشم و هم ...

۹ ساعت پیش
2K
نوش جونتون 😋 امروز ثمین یکم زرنگ شده😂🌹

نوش جونتون 😋 امروز ثمین یکم زرنگ شده😂🌹

۹ ساعت پیش
1K
به خاطر آوردنت را دوست دارم چه زیبا مرا از هم می پاشی!

به خاطر آوردنت را دوست دارم چه زیبا مرا از هم می پاشی!

۱۳ بهمن 1398
5K
0000

0000

۹ ساعت پیش
1K
😂😂😂

😂😂😂

۱ روز پیش
6K
شعبان شد و پیک عشق از راه آمد عطر نفس بقیه الله آمد با جلوه سجاد و ابوالفضل و حسین یک ماه و سه خورشید در این ماه آمد

شعبان شد و پیک عشق از راه آمد عطر نفس بقیه الله آمد با جلوه سجاد و ابوالفضل و حسین یک ماه و سه خورشید در این ماه آمد

۱ روز پیش
5K
#برا_خنده_لطفا_کسی_به_دل_نگیره #طنز

#برا_خنده_لطفا_کسی_به_دل_نگیره #طنز

۹ ساعت پیش
8K
۱ روز پیش
7K
❤️❤️❤️❤️M❤️❤️❤️❤️

❤️❤️❤️❤️M❤️❤️❤️❤️

۱۱ ساعت پیش
2K
😍❤مهم تر از لبخند

😍❤مهم تر از لبخند "چشمخند" است... گاهی لبانت به خنده باز میشوند اما چشمانت غمی را به دوش میکشند! گاهی صدای قهقهه هایت در فضا میپیچد اما در عمقِ چشمانت گریه پنهان شده است! گاهی به ظاهر خوبی اما چشمانت چیزِ دیگری را نشان میدهند! "چشم ها" این دو گردالیِ ...

۱ روز پیش
3K
دل من-امیدعامری پیشنهاد شده از یه عزیزدل پیشنهادمیشه ب دوستای عزیزم

دل من-امیدعامری پیشنهاد شده از یه عزیزدل پیشنهادمیشه ب دوستای عزیزم

۱ روز پیش
2K
یاااااامی😍😍😝😝😋😋

یاااااامی😍😍😝😝😋😋

۱ روز پیش
3K
Do you dare to love me with the wounds which won't ever heal? جراتشو داری منو با زخمایی که هیچوقت خوب نمیشن دوست داشته باشی!

Do you dare to love me with the wounds which won't ever heal? جراتشو داری منو با زخمایی که هیچوقت خوب نمیشن دوست داشته باشی!

۱ روز پیش
9K
۲ روز پیش
3K
❤️❤️❤️❤️M❤️❤️❤️❤️

❤️❤️❤️❤️M❤️❤️❤️❤️

۲ روز پیش
4K