محمد

mhmmd71

کجای دلم نشسته ای
که جایت این قدر امن است ؟

۱۹ ساعت پیش
2K
چند روز نیستم . خدا نگهدار.دلتان گرم

چند روز نیستم . خدا نگهدار.دلتان گرم

۱۹ ساعت پیش
3K
۱۹ ساعت پیش
2K
۱۹ ساعت پیش
2K
۱۹ ساعت پیش
2K
۱۹ ساعت پیش
421
۱۹ ساعت پیش
2K
۱۹ ساعت پیش
2K
۱۹ ساعت پیش
2K
۱۹ ساعت پیش
2K
۱ روز پیش
2K
شب سردیست، هوا منتظر باران است وقت خواب است و دلم پیش تو سرگردان است شب بخیر ای نفست شرح پریشانی من ماه‌‎ پیشانی من، دلبر بارانی من

شب سردیست، هوا منتظر باران است وقت خواب است و دلم پیش تو سرگردان است شب بخیر ای نفست شرح پریشانی من ماه‌‎ پیشانی من، دلبر بارانی من

۱ روز پیش
10K
چه رنجی است لذت‌ها را تنها بُردن و چه زشت است، زیبایی‌ها را تنها دیدن و چه بدبختی‌ آزاردهنده‌ای است تنها خوشبخت بودن!

چه رنجی است لذت‌ها را تنها بُردن و چه زشت است، زیبایی‌ها را تنها دیدن و چه بدبختی‌ آزاردهنده‌ای است تنها خوشبخت بودن!

۱ روز پیش
3K
چه رنجی است لذت‌ها را تنها بُردن و چه زشت است، زیبایی‌ها را تنها دیدن و چه بدبختی‌ آزاردهنده‌ای است تنها خوشبخت بودن!

چه رنجی است لذت‌ها را تنها بُردن و چه زشت است، زیبایی‌ها را تنها دیدن و چه بدبختی‌ آزاردهنده‌ای است تنها خوشبخت بودن!

۱ روز پیش
4K
بازندہ شدن حس بدے نیست اگر من با میل خودم دل بـہ شما باختـہ باشم ...

بازندہ شدن حس بدے نیست اگر من با میل خودم دل بـہ شما باختـہ باشم ...

۱ روز پیش
6K

" هر جا هوا مطابق میلت نشد، برو ... فرق تو با درخت، همین پای رفتن است ! " ... ولی من از شما می پرسم مگه ریشه ی آدم پاهاشه که بتونه راحت بره ؟! ریشه ی آدم دلشه !!... (-_- ❤

۱ روز پیش
10K
من زنده بودم اما انگار مرده بودم از بس که روزها را با شب شرمده بودم یک عمر دور و تنها تنها بجرم این که او سرسپرده می خواست ‚ من دل سپرده بودم یک ...

من زنده بودم اما انگار مرده بودم از بس که روزها را با شب شرمده بودم یک عمر دور و تنها تنها بجرم این که او سرسپرده می خواست ‚ من دل سپرده بودم یک عمر می شد آری در ذره ای بگنجم از بس که خویشتن را در خود ...

۱ روز پیش
16K
۱ روز پیش
2K
آدم‌ها وقتی می آیند موسیقی شان را هم با خودشان می‌آورند ... ولی وقتی می روند با خود نمی برند‌‌ ! آدم‌ها می آیند و می روند ولی در دلتنگی هایمان‌‌، شعرهایمان‌‌، رویاهای خیس شبانه‌‌مان... ...

آدم‌ها وقتی می آیند موسیقی شان را هم با خودشان می‌آورند ... ولی وقتی می روند با خود نمی برند‌‌ ! آدم‌ها می آیند و می روند ولی در دلتنگی هایمان‌‌، شعرهایمان‌‌، رویاهای خیس شبانه‌‌مان... می مانند‌‌‌ !

۱ روز پیش
4K
گاهی هم باید یک میخ برداشت ؛ و کوبید جلویِ عقربه‌هایِ ‌ساعت ! تا تمام نشود این لحظه هایِ با تو بودن !!... ^_^ ❤

گاهی هم باید یک میخ برداشت ؛ و کوبید جلویِ عقربه‌هایِ ‌ساعت ! تا تمام نشود این لحظه هایِ با تو بودن !!... ^_^ ❤

۱ روز پیش
5K