#بخون

#بخون

۲ روز پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
🍀 حسینیه دل🍀 هر چیزی که ازش لذت میبرم یا ازش چیزی یادمیگیرم اینجا برای شماهم میذارم تا باهم حالمون بهتر بشه💕 🍃 بی دست کربلا دست منم بگیر... https://t.me/houseiniyehdel

🍀 حسینیه دل🍀 هر چیزی که ازش لذت میبرم یا ازش چیزی یادمیگیرم اینجا برای شماهم میذارم تا باهم حالمون بهتر بشه💕 🍃 بی دست کربلا دست منم بگیر... https://t.me/houseiniyehdel

۲۸ شهریور 1398
4K
🍀 حسینیه دل🍀 هر چیزی که ازش لذت میبرم یا ازش چیزی یادمیگیرم اینجا برای شماهم میذارم تا باهم حالمون بهتر بشه💕 🍃 بی دست کربلا دست منم بگیر... https://t.me/houseiniyehdel

🍀 حسینیه دل🍀 هر چیزی که ازش لذت میبرم یا ازش چیزی یادمیگیرم اینجا برای شماهم میذارم تا باهم حالمون بهتر بشه💕 🍃 بی دست کربلا دست منم بگیر... https://t.me/houseiniyehdel

۲۶ شهریور 1398
2K
۲۴ شهریور 1398
2K
۲۴ شهریور 1398
2K
۱ شهریور 1398
3K
از نشاط ‌دل چه می ‌پرسی‌ که مانند سپند غیر دود آه حسرت ریشهٔ این دانه نیست.. #بیدل

از نشاط ‌دل چه می ‌پرسی‌ که مانند سپند غیر دود آه حسرت ریشهٔ این دانه نیست.. #بیدل

۱۴ مرداد 1398
3K
‏مرا هزار امید هست و هر هزار تویی... بِعَلِیِّ بْنِ مُوسَی...

‏مرا هزار امید هست و هر هزار تویی... بِعَلِیِّ بْنِ مُوسَی...

۱۴ خرداد 1398
5K
به کوی رحمتِ حیدر مقیم یعنی ما گدای شاه نجف از قدیم یعنی ما فقیر محض شدن اوج لذت دل ماست کریم... اوست، فقیر کریم یعنی ما تمام خاک نجف نعمت است سرتاسر همیشه سائلِ ...

به کوی رحمتِ حیدر مقیم یعنی ما گدای شاه نجف از قدیم یعنی ما فقیر محض شدن اوج لذت دل ماست کریم... اوست، فقیر کریم یعنی ما تمام خاک نجف نعمت است سرتاسر همیشه سائلِ دارُالنّعیم یعنی ما 🌱

۱۴ خرداد 1398
7K
https://t.me/houseiniyehdel .
۲۶ اردیبهشت 1398
5K