مِلیڪ!"

melik_w

جهنم‌همان‌زندگي‌اجباری‌بااحمق‌های‌اطراف‌است!-

|♡|

دلم‌پره‌انقدری‌که‌اضافش‌ازچشام‌میچکه!

دلم‌پره‌انقدری‌که‌اضافش‌ازچشام‌میچکه!

۸ ساعت پیش
5K
به‌نظرم‌هیچ‌متخصص‌آدم‌شناسی‌نمیتونه‌به‌وجود‌افسردگی‌درون‌من‌پی‌ببره.

به‌نظرم‌هیچ‌متخصص‌آدم‌شناسی‌نمیتونه‌به‌وجود‌افسردگی‌درون‌من‌پی‌ببره.

۳ روز پیش
6K
دیوونه‌هامیخندن‌توبفهم‌دارن‌گریه‌میکنن!:]

دیوونه‌هامیخندن‌توبفهم‌دارن‌گریه‌میکنن!:]

۳ روز پیش
4K
کِه‌مُرده‌بودیم‌وُهَنوزاین‌زِندگی‌جان‌داشت!:)

کِه‌مُرده‌بودیم‌وُهَنوزاین‌زِندگی‌جان‌داشت!:)

۵ روز پیش
4K
عشق‌یه‌بیماریه،‌یه‌اعتیاد‌به‌مصرف‌زیاد!

عشق‌یه‌بیماریه،‌یه‌اعتیاد‌به‌مصرف‌زیاد!"

۱۱ دی 1398
6K
وَصلیم‌به‌قلاده‌ی‌اجبار،و‌زنجیرهای‌تنفر!

وَصلیم‌به‌قلاده‌ی‌اجبار،و‌زنجیرهای‌تنفر!"

۷ دی 1398
8K