امشب کیا دلشون گرفته؟ 🔫😔

امشب کیا دلشون گرفته؟ 🔫😔

۲ ساعت پیش
3K
بچا ب نقی بگید بیاد زنشو جمع کنه از بغلِ نامحرم 😂😂😂

بچا ب نقی بگید بیاد زنشو جمع کنه از بغلِ نامحرم 😂😂😂

۲ ساعت پیش
6K
سیزده بدر ، سال دگر کرونا نباشد در وطن از عشق و مهر و عاطفه قلبی نباشد بی اثر خاموش و سرد و ناامید هرگز نباشد یک نفر هرگز نیفتد یک درخت از ضربه ی ...

سیزده بدر ، سال دگر کرونا نباشد در وطن از عشق و مهر و عاطفه قلبی نباشد بی اثر خاموش و سرد و ناامید هرگز نباشد یک نفر هرگز نیفتد یک درخت از ضربه ی سرد تبر از جنگ و خونریزی ، زمین خالی بماند سر به سر هرگز نماند ...

۱۳ ساعت پیش
1K
انسان باشید 😔🍃

انسان باشید 😔🍃

۱ روز پیش
2K
سکوتـــــــــــــ😔👌

سکوتـــــــــــــ😔👌

۱ روز پیش
3K
فالوورای قشنگم کامنت بدید مهری‌تون ذوق کنه 😍😅

فالوورای قشنگم کامنت بدید مهری‌تون ذوق کنه 😍😅

۱ روز پیش
4K
احترام بذارید مجبورید 😂

احترام بذارید مجبورید 😂

۱ روز پیش
3K
والا بخدا 😢😓😢😓😓😓

والا بخدا 😢😓😢😓😓😓

۱ روز پیش
3K
رومخی‌های بی‌لیاقت 😐😤😂

رومخی‌های بی‌لیاقت 😐😤😂

۱ روز پیش
4K
اشکاتونو پاک کنید حالا

اشکاتونو پاک کنید حالا

۲ روز پیش
4K
😂🔫

😂🔫

۳ روز پیش
6K
روانیا لایک و کامنت دستا بالا پیداتون کنم 😅😂

روانیا لایک و کامنت دستا بالا پیداتون کنم 😅😂

۴ روز پیش
4K
زیر پست‌های من تجمع نکنید دوستان 😐😂 خسه شدم بس ضدعفونی کردم

زیر پست‌های من تجمع نکنید دوستان 😐😂 خسه شدم بس ضدعفونی کردم

۴ روز پیش
6K
ناموسا بفمید د.گ انقد نمالید سروصورتتون 😂

ناموسا بفمید د.گ انقد نمالید سروصورتتون 😂

۵ روز پیش
4K
دخترایی ک گفتن و پسرایی ک شنیدن کامنت بدن 😁

دخترایی ک گفتن و پسرایی ک شنیدن کامنت بدن 😁

۵ روز پیش
4K
😅🔫

😅🔫

۵ روز پیش
4K
چ وضعشه آخه 😒😐😅

چ وضعشه آخه 😒😐😅

۵ روز پیش
893
😂 ینی ۱۳رو میبینیم؟ 😭😂

😂 ینی ۱۳رو میبینیم؟ 😭😂

۵ روز پیش
3K
سریعا بیاید 😌مرسی اه😅

سریعا بیاید 😌مرسی اه😅

۶ روز پیش
5K
کسی بلده موشک درست کنه یادم بده 😅

کسی بلده موشک درست کنه یادم بده 😅

۶ روز پیش
4K