پسرک چهارحرفی

mehdi0863

بعضیاچه زودفراموشم کردن...یکی نیس بگه بابا سربازی ماهم میگذره بخدا نرفتم ک برم واس همیشه...فقط اینو فهمیدم بعضیا خیلی بی معرفتن...همین و بس

تولدتـ مبارک بهترین عشق دنیا😍😍😍😍

تولدتـ مبارک بهترین عشق دنیا😍😍😍😍

۱۵ دقیقه پیش
300
سرنوشت مال سوسولاس ماهمینطوری ی بلایی سرمون میاد... هفتم مهرماه نودوهشت...حین خدمت...پارک صفه اصفهان...بیستوچاری...ب امیدرهایی

سرنوشت مال سوسولاس ماهمینطوری ی بلایی سرمون میاد... هفتم مهرماه نودوهشت...حین خدمت...پارک صفه اصفهان...بیستوچاری...ب امیدرهایی

۷ مهر 1398
2K
مهدی ام و نیست باکم ازطوفان...مهدی همه شب خوابش آشفتس...

مهدی ام و نیست باکم ازطوفان...مهدی همه شب خوابش آشفتس...

۲۷ مرداد 1398
4K
کارمن فوتسال بازی کردنه...همون چیزی ک دوسشدارم😍 💪

کارمن فوتسال بازی کردنه...همون چیزی ک دوسشدارم😍 💪

۷ آذر 1397
10K
چراباید بخاطر رفتار خشنم معذرت بخوام؟؟؟ اونایی ک منو ب اینجا رسوندن هیچوقت ازم معذرت نخواستن🚫 🚫 🚫

چراباید بخاطر رفتار خشنم معذرت بخوام؟؟؟ اونایی ک منو ب اینجا رسوندن هیچوقت ازم معذرت نخواستن🚫 🚫 🚫

۲۶ آبان 1397
23K
تنهایی به همه آرزوهام میرسم...توفرهنگ لغت من چیزی ب اسم شکست وجود نداره از شکست قبلیم درس میگیرم و شروع میکنم ب ساختن آینده...باتوکل ب خدا و تلاش و دعای خیر پدر ومادرم آینده ای ...

تنهایی به همه آرزوهام میرسم...توفرهنگ لغت من چیزی ب اسم شکست وجود نداره از شکست قبلیم درس میگیرم و شروع میکنم ب ساختن آینده...باتوکل ب خدا و تلاش و دعای خیر پدر ومادرم آینده ای میسازم ک گذشتم جلوش زانو بزنه...پس الهی ب امیدخودت نه بنده های بی خودت... 👎 ...

۳ آبان 1397
23K
میرود بمب دلم فاجعه اغاز کند...

میرود بمب دلم فاجعه اغاز کند...

۲۳ شهریور 1397
15K
بازم عروسی و بازم عضوجدید...داداش جون ایشالا خوشبخت شیـ...هرشیش تاداداشم دوماد شدن من موندم فقطـ...

بازم عروسی و بازم عضوجدید...داداش جون ایشالا خوشبخت شیـ...هرشیش تاداداشم دوماد شدن من موندم فقطـ...

۲۰ مرداد 1397
18K
خاردار منم... کاکتوس ادامو درمیاره... هرچی تجربه تلخ توزندگیم دارم زیرش امضای آدماییه ک دوسشون دارم...

خاردار منم... کاکتوس ادامو درمیاره... هرچی تجربه تلخ توزندگیم دارم زیرش امضای آدماییه ک دوسشون دارم...

۳ مرداد 1397
17K
.یه دردهایی هست که هیچ وقت توی برگه آزمایش نوشته نمیشه... آدم ها را باید نیمه شب دید باید در تنهاییِ شان جستجویشان کنی باید آهنگ های کنار دریایشان را گوش بدهی باید آنها را ...

.یه دردهایی هست که هیچ وقت توی برگه آزمایش نوشته نمیشه... آدم ها را باید نیمه شب دید باید در تنهاییِ شان جستجویشان کنی باید آهنگ های کنار دریایشان را گوش بدهی باید آنها را در فکرهایشان جستجو کنی باید شب ها بهشان زنگ زد و صدای گرفته از بغضشان ...

۱۴ خرداد 1397
14K
بعد یک عمر جدایی گاهی یاد شبگردی دوران فراق حس یک چند قدم در دل شب باهوای غم دلتنگی تو هوس رد شدن از خاطره ها را دارد... بیستوسوم اردیبهشت نودوهفت...

بعد یک عمر جدایی گاهی یاد شبگردی دوران فراق حس یک چند قدم در دل شب باهوای غم دلتنگی تو هوس رد شدن از خاطره ها را دارد... بیستوسوم اردیبهشت نودوهفت...

۲۵ اردیبهشت 1397
18K
آخرش نفهمیدم رفتم عروسی یا چهارشنبه سوری یاقهوه خونه یا آلوچه دزدی یا همش باهم...به نظرشما کجام؟😁

آخرش نفهمیدم رفتم عروسی یا چهارشنبه سوری یاقهوه خونه یا آلوچه دزدی یا همش باهم...به نظرشما کجام؟😁

۱۴ اردیبهشت 1397
20K
بعضی وقتا فقط میخای بری...کجا نمیدونی چرا نمیدونی...فقط میخای دور شی از آدمای شهر از دروغای قشنگشون...ازراستگوییای تلخشون...ازشوخیای زشتشون...ازعشق ازتنفر از لذت ازهمه چی...فقط دور شی...فقط میخای بری جایی ک کسی نباشه جز خودت...جایی ک ...

بعضی وقتا فقط میخای بری...کجا نمیدونی چرا نمیدونی...فقط میخای دور شی از آدمای شهر از دروغای قشنگشون...ازراستگوییای تلخشون...ازشوخیای زشتشون...ازعشق ازتنفر از لذت ازهمه چی...فقط دور شی...فقط میخای بری جایی ک کسی نباشه جز خودت...جایی ک دروغ نباشه...جایی ک بهت گیر ندن...جایی ک بدون هیچ توضیحی بغض کنی...اما جایی نیس ک ...

۹ فروردین 1397
23K
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮔﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮ ﺫﻫﻨﻢ ﻣﻮﻧﺪﻩ ﻣﯿﮕﻔﺖ : ﺍﮔﻪ ﻣﻬﻤﻮﻥ ﺧﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﺑﻮﺩﯾﻦ ﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺮﺍﺗﻮﻥ ﭼﺎﯼ ﺁﻭﺭﺩ ﺭﺩ ﻧﮑﻨﯿﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺬﯾﺮﺍﯾﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﻮﻧﺶ ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﺍﮔﻪ ﻧﺨﻮﺭﯾﻦ ...

ﻧﺼﯿﺤﺖ ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮔﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮ ﺫﻫﻨﻢ ﻣﻮﻧﺪﻩ ﻣﯿﮕﻔﺖ : ﺍﮔﻪ ﻣﻬﻤﻮﻥ ﺧﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﺑﻮﺩﯾﻦ ﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺮﺍﺗﻮﻥ ﭼﺎﯼ ﺁﻭﺭﺩ ﺭﺩ ﻧﮑﻨﯿﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺬﯾﺮﺍﯾﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﻮﻧﺶ ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﺍﮔﻪ ﻧﺨﻮﺭﯾﻦ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﮐﻨﻪ…اولین مرخصیم از بیستم تا بیستو هفت آذر😊

۲۴ آذر 1396
23K
هرکسی ک فوتسالو بوجودآورد باید بعنوان ی خداپرستیده میشد❤

هرکسی ک فوتسالو بوجودآورد باید بعنوان ی خداپرستیده میشد❤

۱۱ آذر 1396
25K
😁 😁 😁 😁

😁 😁 😁 😁

۵ آذر 1396
23K
گـاهـی مـجـبـورم بـغـض هایـم را بـا خـنـــــــده هـای بـلـنـد خـفـه کـنـم... کـه دیـگـران نـگـویـنـد ، دیـدی ... ! بـالاخـــــره شـکـســــــتـی ... !

گـاهـی مـجـبـورم بـغـض هایـم را بـا خـنـــــــده هـای بـلـنـد خـفـه کـنـم... کـه دیـگـران نـگـویـنـد ، دیـدی ... ! بـالاخـــــره شـکـســــــتـی ... !

۲۱ آبان 1396
25K
هیچ گاه ذوق نکنید ک قلب یک مرد را شکسته اید قلب مردها دربدترین حالت فقط کمی رگ ب رگ شده و پس از بیستوچهار ساعت دوباره مث ساعت کار میکنه😁 😁

هیچ گاه ذوق نکنید ک قلب یک مرد را شکسته اید قلب مردها دربدترین حالت فقط کمی رگ ب رگ شده و پس از بیستوچهار ساعت دوباره مث ساعت کار میکنه😁 😁

۱۴ آبان 1396
23K
عشقم خوشکله؟یا آره؟😁 😁 😁

عشقم خوشکله؟یا آره؟😁 😁 😁

۹ آبان 1396
27K
محصول امسالمون ومحصول یسال زحمت...دستای زحمتکش خودمم داخلشه😁 😜 مهرماه نودوشش

محصول امسالمون ومحصول یسال زحمت...دستای زحمتکش خودمم داخلشه😁 😜 مهرماه نودوشش

۲۶ مهر 1396
23K