دهه 60 داریم ؟؟ یکی که منو درکم کنه با هر دهه هفتادی بودم کات کردم 😞

دهه 60 داریم ؟؟ یکی که منو درکم کنه با هر دهه هفتادی بودم کات کردم 😞

۲۵ بهمن 1398
4K
حوصلم پوکید 😞

حوصلم پوکید 😞

۲۲ بهمن 1398
4K
اعصابم خورده بهشون بدم اسمشونو بگین

اعصابم خورده بهشون بدم اسمشونو بگین

۱۹ بهمن 1398
4K
?

?

۱۷ بهمن 1398
3K
💖

💖

۶ آذر 1398
830
؟؟؟

؟؟؟

۳۰ آبان 1398
869
؟؟؟

؟؟؟

۳۰ آبان 1398
872
ن

ن

۲۹ آبان 1398
742
لطفا یه دهه شصتی بیاد باهام چت کنه 😐

لطفا یه دهه شصتی بیاد باهام چت کنه 😐

۲۹ آبان 1398
813
به جز صبا و صدف و صفورا ؟؟؟؟؟

به جز صبا و صدف و صفورا ؟؟؟؟؟

۲۹ آبان 1398
1K
چند میدی ؟؟؟؟

چند میدی ؟؟؟؟

۲۹ آبان 1398
747
من که جز قشر ضعیف هستم و ماشینم قسطی هست باید چیکار کنم آقای رئیس جمهور 😐 مجبورم بفروشمش

من که جز قشر ضعیف هستم و ماشینم قسطی هست باید چیکار کنم آقای رئیس جمهور 😐 مجبورم بفروشمش

۲۷ آبان 1398
761
۹ اسفند 1397
800