iran.nostalgia

mehdi.est

چقد خوبه بعضی از آدما
بدونن که اگه چیزی رو
به روشون نمیاری
از سادگی نیست
شاید داری جون میکنی
حرمت یه روزایی
رو نگه داری
که اونا یادشون رفته
_____________
توهین = بلاک