Roman._.khoon

masooooooom


اولین رمان کلید خورد...
(:خاطرات خیـس:)
به قلم:m.s2004
منتظر نظراتتون هستم:)

#چهل_شش اومد بالاسر مون نگاهی گزرا به نقاشیه من انداخت و رفت میز صندلی پشتیم که علیرضا بود واقعا جای تعجب داشت علیرضا و نقاشی؟ بار اوله میدیدم حسینی تا خواست نقاشیه علیرضا رو برداره،خود ...

#چهل_شش اومد بالاسر مون نگاهی گزرا به نقاشیه من انداخت و رفت میز صندلی پشتیم که علیرضا بود واقعا جای تعجب داشت علیرضا و نقاشی؟ بار اوله میدیدم حسینی تا خواست نقاشیه علیرضا رو برداره،خود علیرضا سریع نقاشیرو برداشت حسینی+بدش ب من +اخه استاد حسینی با دست اشاره کرد علیرضا ...

۳۰ شهریور 1396
161
#چهل_پنج صبح زود بلند شدم و رفتم حموم بعد از یه دوش اب سرد که خواب رو از سرم پروند اومدم پایین روی پله های اخر یه لحظه مکث کردم و خواستم برگردم بالا هانارو ...

#چهل_پنج صبح زود بلند شدم و رفتم حموم بعد از یه دوش اب سرد که خواب رو از سرم پروند اومدم پایین روی پله های اخر یه لحظه مکث کردم و خواستم برگردم بالا هانارو بیدارش کنم که یادم اومد رفته ادامه دادم و رفتم توی اشپزخونه یه قهوه خوردم ...

۵ شهریور 1396
213
#چهل_چهار هانا نشست و با گوشه ی شالش بازی میکرد ارسام دستشو به مبلی که هانا نشسته بود تکیه داد -مامان بابات کی میرن کانادا؟ ارمان نگاه خیرشو که ناراحت به هانا بود گرفت و ...

#چهل_چهار هانا نشست و با گوشه ی شالش بازی میکرد ارسام دستشو به مبلی که هانا نشسته بود تکیه داد -مامان بابات کی میرن کانادا؟ ارمان نگاه خیرشو که ناراحت به هانا بود گرفت و به ارسام نگاه کرد +دوروز دیگه -خب باشه،خواستگاریم واسه فرداشب ارمان سرشو تکون داد رو ...

۱۹ مرداد 1396
159
#چهل_سه رفت و نشست و گفت +حالام کم زر بزنین بیاین کارتون دارم خبرای جدید جدید نشستیم دور هم یکم به هانا زل زد و صداشو صاف کردو ارنج های،دستشو گزاشت روزانوش و خم شد ...

#چهل_سه رفت و نشست و گفت +حالام کم زر بزنین بیاین کارتون دارم خبرای جدید جدید نشستیم دور هم یکم به هانا زل زد و صداشو صاف کردو ارنج های،دستشو گزاشت روزانوش و خم شد ب جلو +بابا پس فردا میخواد بره کانادا کتر پیس اومده واسشون هانا با نارحتی ...

۱۹ مرداد 1396
139
#کپی_این_پست=۱۰۰ پست شما لایک میشه سلام بچه ها یه گمشده دیگه داریم پارسا 8 ساله محل زندگی اسلامشهر محل گم شدن جاده هراز نزدیک تونل وارنا (ظاهرا تفریجی مسافرت داشتن به این منطقه) پارسا 8 ...

#کپی_این_پست=۱۰۰ پست شما لایک میشه سلام بچه ها یه گمشده دیگه داریم پارسا 8 ساله محل زندگی اسلامشهر محل گم شدن جاده هراز نزدیک تونل وارنا (ظاهرا تفریجی مسافرت داشتن به این منطقه) پارسا 8 ساله که حدودا( یک ماه)هست گمشده و باتلاش ماموران غریق نجات نزدیکی دریا و درمحلی ...

۱۲ مرداد 1396
110
#چهل_دو یه املت زوری از دستش در اوردم و خوردیم نمیداد گدا😕 داشتیم ظرفارو جمع میکردیم که گوشی هانا زنگ خورد روی میز گزاشته بود برگشت نگاش کرد ظرف توی دستشو گزاشت روی میزو سریع ...

#چهل_دو یه املت زوری از دستش در اوردم و خوردیم نمیداد گدا😕 داشتیم ظرفارو جمع میکردیم که گوشی هانا زنگ خورد روی میز گزاشته بود برگشت نگاش کرد ظرف توی دستشو گزاشت روی میزو سریع گوشیرو جواب داد هانا+سلام مامان خوشــــگلم چطوری عشقم،عشقمون خوبه؟ مامانش+... هانا+بابا دیگه +... +خب بابا ...

۱۱ مرداد 1396
148
#چهل_یک بچه پرو وقتی رفت به لب تاب نگاه کردم چتاشونو خوندم دختره از اون ادعا ها بود که همیشه یه کرمی درونم وول میخورد تا حالشونو بگیرم ۲۱ساله از تهران هم بود اخرین پیاماش ...

#چهل_یک بچه پرو وقتی رفت به لب تاب نگاه کردم چتاشونو خوندم دختره از اون ادعا ها بود که همیشه یه کرمی درونم وول میخورد تا حالشونو بگیرم ۲۱ساله از تهران هم بود اخرین پیاماش و خوندم که تازه اومده بودن از هانا(سپهر)پرسیده بود که چجوری میتونه مخشو بزنه ماهم ...

۳ مرداد 1396
118
#چهل پتو رو زدم کنارو با خنده نشستم و به جلو خم شدم همونطور که دستم تو سرم بود گفتم -همیشه ان تایمه الانم حتما کاری براش پیش اومده که دیر کرده +اره میمونم...خب ممنون ...

#چهل پتو رو زدم کنارو با خنده نشستم و به جلو خم شدم همونطور که دستم تو سرم بود گفتم -همیشه ان تایمه الانم حتما کاری براش پیش اومده که دیر کرده +اره میمونم...خب ممنون ببخشید مزاحمتون شدم -‌نه خواهش میکنم +عه اومد فعلا کاری ندارین؟ -نه فقط سلام منو ...

۳ مرداد 1396
110
نهال خانوم😑 عشق اق شهاب😻

نهال خانوم😑 عشق اق شهاب😻

۳ مرداد 1396
103
ارغوان خانوووم😻

ارغوان خانوووم😻

۳ مرداد 1396
102
نسیم ریاحی جووون🙀

نسیم ریاحی جووون🙀

۳ مرداد 1396
101
#مهیار😻😸👽

#مهیار😻😸👽

۳ مرداد 1396
105
مارال😻😸

مارال😻😸

۳۰ تیر 1396
96
آرتام🍃 ❤

آرتام🍃 ❤

۳۰ تیر 1396
107
#سی_نه هینی که ظرفارو خشک میکردم ازش پرسیدم -کسی رو پیدا کردی؟ گیج نگام کردو گفت +واسه خواستگاری؟ -اره +هووف دست رو دلم نزارکه خونه -چیشده +یه چندتا پسر قبلا تو دانشگاه بهم پیشنهاد ازدواج ...

#سی_نه هینی که ظرفارو خشک میکردم ازش پرسیدم -کسی رو پیدا کردی؟ گیج نگام کردو گفت +واسه خواستگاری؟ -اره +هووف دست رو دلم نزارکه خونه -چیشده +یه چندتا پسر قبلا تو دانشگاه بهم پیشنهاد ازدواج داده بودن بهشون که میزنگیدم یا یه دختره جواب میداد یا میگفت من ازواج کردم ...

۳۰ تیر 1396
126
اینم علیرضا😻

اینم علیرضا😻

۳۰ تیر 1396
100
#سی_هشت جو خیلی بد بود چیزی نگفتمو از پله ها رفتم بالا پشت در اتاق هانا وایسادم و دستمو بردم بالا تا خواستم در بزنم در باز شد و هانا تو چارچوب ظاهر شد یه ...

#سی_هشت جو خیلی بد بود چیزی نگفتمو از پله ها رفتم بالا پشت در اتاق هانا وایسادم و دستمو بردم بالا تا خواستم در بزنم در باز شد و هانا تو چارچوب ظاهر شد یه نگاه به دستم که تو هوا بودو یه نگاه به صورتم چشماش خیس بودن و ...

۲۹ تیر 1396
139
#سی_هفت ارشام+جچوری؟ ارمان+چجوری حاضر شد برات غذا درست کنه...من اون وسط خودمو جرم بدم یه نیمرو نمیپزه واسم -هی هی به نیمرو توهین نکنا...نیمرو جزع بهترین غذاهاست،با انواع مختلف ارشام+و تنها غذایی که بلدی بپزی ...

#سی_هفت ارشام+جچوری؟ ارمان+چجوری حاضر شد برات غذا درست کنه...من اون وسط خودمو جرم بدم یه نیمرو نمیپزه واسم -هی هی به نیمرو توهین نکنا...نیمرو جزع بهترین غذاهاست،با انواع مختلف ارشام+و تنها غذایی که بلدی بپزی -نکه خودت میپزی +سوگلیام میپزن دیگه من چراوخودمو خسته کنم -ای وااااییی،ارمان من اگه با ...

۲۹ تیر 1396
110
💫ݥیݓَݥ😻😸

💫ݥیݓَݥ😻😸

۲۹ تیر 1396
99
فرزاد خبییییث😐😐😐 الکی بابا فرزاد قلبش مهربونه😻

فرزاد خبییییث😐😐😐 الکی بابا فرزاد قلبش مهربونه😻

۲۹ تیر 1396
101