۴ روز پیش
2K
۵ روز پیش
2K
آقای زنگنه تو که میلیاردی میخوری ما بد بختا با با سونامی گرانی پس از گران کردن بنزین چکار کنیم

آقای زنگنه تو که میلیاردی میخوری ما بد بختا با با سونامی گرانی پس از گران کردن بنزین چکار کنیم

۶ روز پیش
4K
۷ روز پیش
3K
۷ روز پیش
2K
۱ هفته پیش
991
۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
3K
ز دست دیده و دل هر دو فریاد که هرچه دیده بیند دل کند یاد بسازم خنجری نیشش زفولاد زنم بر دیده تا دل گردد آزاد

ز دست دیده و دل هر دو فریاد که هرچه دیده بیند دل کند یاد بسازم خنجری نیشش زفولاد زنم بر دیده تا دل گردد آزاد

۲ هفته پیش
4K
۳ هفته پیش
3K
محمد امین روحت شاد الفاتحه

محمد امین روحت شاد الفاتحه

۳ هفته پیش
5K
۴ هفته پیش
4K
۲۷ مهر 1398
4K