turk_kizi

maryam_2424

غـِیـرت یـوخـدی،حـَرف مـُفـت زدن چـوخـدی...✌
ins : mrym.gh_1995

یه روز صبح از خواب بلند میشی و متوجه میشی هیچ حسی به گذشته و آدم‌های گذشته نداری، دیگه میتونی واسه همه‌شون آرزوی خوشبختی کنی؛ یه جور رهایی و بی‌احساسی کامل، از اون به بعد ...

یه روز صبح از خواب بلند میشی و متوجه میشی هیچ حسی به گذشته و آدم‌های گذشته نداری، دیگه میتونی واسه همه‌شون آرزوی خوشبختی کنی؛ یه جور رهایی و بی‌احساسی کامل، از اون به بعد با کسی جر و بحث نمی‌کنی، به همه لبخند می‌زنی و از همه‌چیز ساده می‌گذری. ...

۳ روز پیش
7K
بی مقدمه پرسیدم بین عاشق شدن و معشوق بودن کدام را ترجیح میدهی ؟ با کمی مکث جواب داد … عاشق شدن! گفتم اماعاشق که باشی همیشه ترس از دست دادن داری نگرانی، نکند یک ...

بی مقدمه پرسیدم بین عاشق شدن و معشوق بودن کدام را ترجیح میدهی ؟ با کمی مکث جواب داد … عاشق شدن! گفتم اماعاشق که باشی همیشه ترس از دست دادن داری نگرانی، نکند یک روز یک نفر بیاید که بیشتر از تو ادعای عاشقی اش شود و ناغافل دستش ...

۳ هفته پیش
42K