خدابزرگه

manos17

آدما هیچوقت دوسِت نداشتن
بلکه لازمت داشتن💗 🍃
چشاتو ببند.. تو دلت ارزو کن.. خدارو چ دیدی شاید براورده شد💞💫

چشاتو ببند.. تو دلت ارزو کن.. خدارو چ دیدی شاید براورده شد💞💫

۵ روز پیش
2K
آدم بی‌حوصله مثل یک گوشیه که باطریش خرابه، یهو دیدی با 80 درصد شارژ هم خاموش شد. 🌸❤

آدم بی‌حوصله مثل یک گوشیه که باطریش خرابه، یهو دیدی با 80 درصد شارژ هم خاموش شد. 🌸❤

۵ روز پیش
4K
بعد از خواهر داشتن.. خواهر زاده داشتن بهترین حسه❤

بعد از خواهر داشتن.. خواهر زاده داشتن بهترین حسه❤

۵ روز پیش
2K
.......

.......

۵ روز پیش
2K
خودت..تکیه گاه خودت باش...💫💞

خودت..تکیه گاه خودت باش...💫💞

۵ روز پیش
2K
😉

😉

۵ روز پیش
3K
یکی درد و یکی درمان پسندد یکی وصلو یکی هجران پسندد من از درمانو دردوصلو هجران پسندم آنچه را جانان پسندد

یکی درد و یکی درمان پسندد یکی وصلو یکی هجران پسندد من از درمانو دردوصلو هجران پسندم آنچه را جانان پسندد

۵ روز پیش
4K
ناامید نشو:) هنوزم یکی هست که وقتی کل دنیا بهت پشت کرد..بازم پیشته..❤

ناامید نشو:) هنوزم یکی هست که وقتی کل دنیا بهت پشت کرد..بازم پیشته..❤

۵ روز پیش
6K
وقتی بقیه باورمون ندارند ناراحتیم.. ولی ما خودمونم،خودمونو باور نداریم... فقط از بقیه انتظار داریم✌

وقتی بقیه باورمون ندارند ناراحتیم.. ولی ما خودمونم،خودمونو باور نداریم... فقط از بقیه انتظار داریم✌

۵ روز پیش
3K
کاش هیچی کاشی باقی نماند..

کاش هیچی کاشی باقی نماند..

۴ هفته پیش
3K
و من خدا را دارم...💖

و من خدا را دارم...💖

۴ هفته پیش
5K
جای خالیه بعضیا همیشه جای خالی میمونه(^.^)

جای خالیه بعضیا همیشه جای خالی میمونه(^.^)

۴ هفته پیش
3K
💖

💖

۴ هفته پیش
2K
یا مغزمون درگیر گذشتس.. یا مغزمون درگیر ایندست.. الکی الکی زمان حالو داریم از دست میدیم..

یا مغزمون درگیر گذشتس.. یا مغزمون درگیر ایندست.. الکی الکی زمان حالو داریم از دست میدیم..

۴ هفته پیش
3K
💖👑

💖👑

۴ هفته پیش
2K
∏Λmξ ⊂∏¡ ÞΛ§tg¡ Þξ k∏☻Ðt ÐΛ®ξ ....

∏Λmξ ⊂∏¡ ÞΛ§tg¡ Þξ k∏☻Ðt ÐΛ®ξ ....

۲ مهر 1398
3K
بخند تا دنیا به روت بخنده.. شاید یکی منتظر خنده تو باشه...تا اونم بخنده..💗

بخند تا دنیا به روت بخنده.. شاید یکی منتظر خنده تو باشه...تا اونم بخنده..💗

۳۱ مرداد 1398
3K
تنهایی بهتره✌

تنهایی بهتره✌

۳۱ مرداد 1398
2K
خواستن توانستن است.. از بچگی بارها اینو شنیدیم.. ولی فقط خواستیم.. نفهمیدم خواستن خالی معنی نداره.. نفهمیدم این خواستنه پشتش ی تلاش کردنم هست.. موندیم تماشا کردیم تا خدا خواستمونه براورده کنه.. مافقط خواستیم.. هیچ ...

خواستن توانستن است.. از بچگی بارها اینو شنیدیم.. ولی فقط خواستیم.. نفهمیدم خواستن خالی معنی نداره.. نفهمیدم این خواستنه پشتش ی تلاش کردنم هست.. موندیم تماشا کردیم تا خدا خواستمونه براورده کنه.. مافقط خواستیم.. هیچ تلاشی نکردیم..

۳۱ مرداد 1398
4K
خداکنه بشه همه ب ارزوشون برسن..💖💉💊

خداکنه بشه همه ب ارزوشون برسن..💖💉💊

۳۱ مرداد 1398
2K