و من میبوسمت ...💋 که مزه ی روحم عوض شود ! و گرنه ما را چه به خلاف شرع ؟ ‎‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

و من میبوسمت ...💋 که مزه ی روحم عوض شود ! و گرنه ما را چه به خلاف شرع ؟ ‎‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۲۹ تیر 1398
5K
ای فلک آسودگی درسرنوشت ما نبود! هیج کس دراین جهان، هرگز به فکرمانبود! از ازل تا به ابد تنها منو تنها دلم! درشب تنهاییها، جزغم کسی بامانبود ‎‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ای فلک آسودگی درسرنوشت ما نبود! هیج کس دراین جهان، هرگز به فکرمانبود! از ازل تا به ابد تنها منو تنها دلم! درشب تنهاییها، جزغم کسی بامانبود ‎‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۲۹ تیر 1398
5K
دل تنگی هایم را با کدام قایق روانه ساحل دلت کنم ؟؟ تا بفهمد دل تنگم ‌‌‎‌‎‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

دل تنگی هایم را با کدام قایق روانه ساحل دلت کنم ؟؟ تا بفهمد دل تنگم ‌‌‎‌‎‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۲۹ تیر 1398
5K
شمال و جنوب ندارد که! تمامش دلتنگیست، وقتی #تُ در مرکز دلم نباشی ‎‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

شمال و جنوب ندارد که! تمامش دلتنگیست، وقتی #تُ در مرکز دلم نباشی ‎‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۲۹ تیر 1398
5K
گاهی بشو : مشترک مورد نظر ، و در دسترس نباش ، ، ، ! گاهی برای خودت زندگی کن، بدون ترس از قضاوت دیگران …

گاهی بشو : مشترک مورد نظر ، و در دسترس نباش ، ، ، ! گاهی برای خودت زندگی کن، بدون ترس از قضاوت دیگران …

۲۹ تیر 1398
4K
یــادت بماند دوسـت داشتن به جانِ آدم سنجــاق می شود آن را برایِ کسـی که تو را نمی‌فهمد، حـیف نکن آدم یک جــان که بیشتر ندارد...!!

یــادت بماند دوسـت داشتن به جانِ آدم سنجــاق می شود آن را برایِ کسـی که تو را نمی‌فهمد، حـیف نکن آدم یک جــان که بیشتر ندارد...!!

۲۹ تیر 1398
5K
#خوراکی_های_خوشمزه

#خوراکی_های_خوشمزه

۲۸ تیر 1398
5K
#خوراکی_های_خوشمزه

#خوراکی_های_خوشمزه

۲۸ تیر 1398
5K
#خوراکی_های_خوشمزه

#خوراکی_های_خوشمزه

۲۸ تیر 1398
5K
#خوراکی_های_خوشمزه

#خوراکی_های_خوشمزه

۲۸ تیر 1398
5K
#خوراکی_های_خوشمزه

#خوراکی_های_خوشمزه

۲۸ تیر 1398
5K
برای دوست داشتنت قلب کوچکم کافی نیست تو را باید با جان پرستید .. از دوست داشتنت کوتاه نیامدُ از زمینِ سبز تا آسمان آبی پل زد .. از غرور گذشتُ عاشقانه به پایت ماند ...

برای دوست داشتنت قلب کوچکم کافی نیست تو را باید با جان پرستید .. از دوست داشتنت کوتاه نیامدُ از زمینِ سبز تا آسمان آبی پل زد .. از غرور گذشتُ عاشقانه به پایت ماند ‌.. حرفِ کمی نیست تو را خواستن تو را داشتن .. دلی قُرص می خواهدُ ...

۲۸ تیر 1398
11K
#بخون نابغه‌ها با خودشون حرف می‌زنن ! صحبت کردن با خود، به بهبود عملکرد مغز کمک کرده و شما را باهوش‌تر می‌کند، بعلاوه حافظه را تحریک کرده، به کاهش استرس، تقویت اعتماد به نفس و ...

#بخون نابغه‌ها با خودشون حرف می‌زنن ! صحبت کردن با خود، به بهبود عملکرد مغز کمک کرده و شما را باهوش‌تر می‌کند، بعلاوه حافظه را تحریک کرده، به کاهش استرس، تقویت اعتماد به نفس و تمرکز کمک می‌کند ! خب خداروشکر فهمیدیم نابغه‌ایم نه دیوونه ☺

۲۸ تیر 1398
6K
من اهل رابطه نیستم رابطه یه اعصاب قوی میخواد یه مشت هورمون پیش فعال و از همه مهمتر یه زبون چرب برای دلبری و دروغ

من اهل رابطه نیستم رابطه یه اعصاب قوی میخواد یه مشت هورمون پیش فعال و از همه مهمتر یه زبون چرب برای دلبری و دروغ

۲۸ تیر 1398
4K
#خوراکی_های_خوشمزه

#خوراکی_های_خوشمزه

۲۸ تیر 1398
6K
#خوراکی_های_خوشمزه

#خوراکی_های_خوشمزه

۲۸ تیر 1398
6K
#خوراکی_های_خوشمزه

#خوراکی_های_خوشمزه

۲۸ تیر 1398
6K
#خوراکی_های_خوشمزه

#خوراکی_های_خوشمزه

۲۸ تیر 1398
6K
#خوراکی_های_خوشمزه

#خوراکی_های_خوشمزه

۲۸ تیر 1398
6K