محیا_F

mahya_f

محیا هستم😊👑
اگه میخوای کپی کنی اول به خودم بگو😉👑
از رل و اینا هم خبری نیست😑👑
من عزیز کسی نیستم👍👑
بجز عزیز رفقا😂👑
پس هی نگو عزیزم👌👑
فقط کافیه بگی عزیزم اصل بده😪👑
ببین بلاکی یا نه😎👑
تا جایی که بتونم لایک میکنم و کامنت میزارم😐👑
جای همتون اینجاس👈❤💋👑
#محیا_f 👑👊
پیج دومم 👈👑 @MAHI-BALA
پیج سومم👈👑 @TABLIGHAT3
اقا صد تا پیج دارم نمیدونم چیکار کنم😂👌

#نی‌نی😻👑 #فینگیلای‌محی‌بلا😻👑

#نی‌نی😻👑 #فینگیلای‌محی‌بلا😻👑

#نی‌نی😻👑 #فینگیلای‌محی‌بلا😻👑

#نی‌نی😻👑 #فینگیلای‌محی‌بلا😻👑

#نی‌نی😻👑 #فینگیلای‌محی‌بلا😻👑

#نی‌نی😻👑 #فینگیلای‌محی‌بلا😻👑

#نی‌نی😻👑 #فینگیلای‌محی‌بلا😻👑

#نی‌نی😻👑 #فینگیلای‌محی‌بلا😻👑

#نی‌نی😻👑 #فینگیلای‌محی‌بلا😻👑

#نی‌نی😻👑 #فینگیلای‌محی‌بلا😻👑

#نی‌نی😻👑 #فینگیلای‌محی‌بلا😻👑

#نی‌نی😻👑 #فینگیلای‌محی‌بلا😻👑

#نی‌نی😻👑 #فینگیلای‌محی‌بلا😻👑

#نی‌نی😻👑 #فینگیلای‌محی‌بلا😻👑

#نی‌نی😻👑 #فینگیلای‌محی‌بلا😻👑

#نی‌نی😻👑 #فینگیلای‌محی‌بلا😻👑

#نی‌نی😻👑 #فینگیلای‌محی‌بلا😻👑

#نی‌نی😻👑 #فینگیلای‌محی‌بلا😻👑

#نی‌نی😻👑 #فینگیلای‌محی‌بلا😻👑

#نی‌نی😻👑 #فینگیلای‌محی‌بلا😻👑

#نی‌نی😻👑 #فینگیلای‌محی‌بلا😻👑

#نی‌نی😻👑 #فینگیلای‌محی‌بلا😻👑

#طفولیت مال۱۳ سال پیشه😹😹کوفت زشتم خودتی ...😡😅

#طفولیت مال۱۳ سال پیشه😹😹کوفت زشتم خودتی ...😡😅

#نی‌نی😻👑 #فینگیلای‌محی‌بلا😻👑

#نی‌نی😻👑 #فینگیلای‌محی‌بلا😻👑

#نی‌نی😻👑 #فینگیلای‌محی‌بلا😻👑

#نی‌نی😻👑 #فینگیلای‌محی‌بلا😻👑

+چرا کشتیش؟! _آقای قاضی با دو پیک دهن همه سرویس میکرد کل محلو خبر دار میکرد

+چرا کشتیش؟! _آقای قاضی با دو پیک دهن همه سرویس میکرد کل محلو خبر دار میکرد

#آقای‌قاضی قتل عمد فقط دروغ گفتن به کسی که خالصانه همه حرفات رو باور میکنه

#آقای‌قاضی قتل عمد فقط دروغ گفتن به کسی که خالصانه همه حرفات رو باور میکنه

#آقای‌قاضی ما فراموش نمیکنیم ما مجبور میشیم فراموش کنیم !

#آقای‌قاضی ما فراموش نمیکنیم ما مجبور میشیم فراموش کنیم !

#جوکر : امیدوارم که مرگ من بیشتر از زندگی من باعث افزایش احساسات در بین مردم شود.

#جوکر : امیدوارم که مرگ من بیشتر از زندگی من باعث افزایش احساسات در بین مردم شود.

+چرا کشتیش :| _آقای قاضی ی ساعت تایپ میکردم تهش با یه پوکر 😐 جواب میداد +راحت باش عزیزم ، نفر بعد :|

+چرا کشتیش :| _آقای قاضی ی ساعت تایپ میکردم تهش با یه پوکر 😐 جواب میداد +راحت باش عزیزم ، نفر بعد :|

#آقای‌قاضی مداد سیاهی بهمون دادن و گفتن زندگیتونو رنگی بکشین

#آقای‌قاضی مداد سیاهی بهمون دادن و گفتن زندگیتونو رنگی بکشین