مُردِعـ مُتِحَرَّڪـ∞

mahtaw_q

{بچع کع بودی یکی ریدهِ تو مغزت سیفونم نکشیده:|:

Yabancı bir şarkı gibiyim Dinleyenim çok, Anlayanım Az... مثل یک آهنگ خارجیم؛ کسایی که که بهم گوش میدن زیادن کسانی که مرا می‌فهمند کم...

Yabancı bir şarkı gibiyim Dinleyenim çok, Anlayanım Az... مثل یک آهنگ خارجیم؛ کسایی که که بهم گوش میدن زیادن کسانی که مرا می‌فهمند کم...

۴ اسفند 1397
2K
Why do we shed tears for people , who won't even wipe them off ... چرا واسہ اونایے اشڪ میریزیم ڪ قرار نیست هیچ وقت اشڪامونو پاڪ ڪنن

Why do we shed tears for people , who won't even wipe them off ... چرا واسہ اونایے اشڪ میریزیم ڪ قرار نیست هیچ وقت اشڪامونو پاڪ ڪنن

۱ بهمن 1397
2K
+ی لیوان بردار،بِزَن به دیوار،شِکَست؟ -آره +اوکی وایسا الان نَنَت میاد کونِت میذاره😹 💦 🎈

+ی لیوان بردار،بِزَن به دیوار،شِکَست؟ -آره +اوکی وایسا الان نَنَت میاد کونِت میذاره😹 💦 🎈

۲۹ دی 1397
2K
و انگار وقتی که من را نگاه میکردبسیار غمگین بود... اما من نمیخواستم در ان چشمان زیبا غمی باشد... واقعیت داشت... دوست داشتنش... ومن فهمیدم همیشه ب آنچه میخواهی نخواهی رسید... #مَهے_نِوِشتـ

و انگار وقتی که من را نگاه میکردبسیار غمگین بود... اما من نمیخواستم در ان چشمان زیبا غمی باشد... واقعیت داشت... دوست داشتنش... ومن فهمیدم همیشه ب آنچه میخواهی نخواهی رسید... #مَهے_نِوِشتـ

۲۹ دی 1397
1K
پًآتّرٍیٕکًّ خٍنّگٍ نٍیٍسًتُّ =) اُوُنّ فًقًطّ خُوُدٍشٌوُ مٍیٕزٍنٍهٔ بٍ خٍنٔگٍیٍ چٌوُنّ فًعّمٍیٍدّ تُوٌ اٍیٍنّ دٌنُیٓآ اٍگٍهٕ بٍ یٍ سٍرٍیٕ چٍیٍزًآ زٍیٔآدٍ اًهًمٍیًتٔ بٍدٍهٕ دٍیٕگٍهٔ هٍیٍچٍ وًقّّتٍ نٍمٍیٕتُوٌنٍهٕ اًزّ تًهّ دٍلّ بٍخًنٔدٍهٕ پًسّ خٍنّگٍ بًآشٍیٍدّ مٍثّلٍ ...

پًآتّرٍیٕکًّ خٍنّگٍ نٍیٍسًتُّ =) اُوُنّ فًقًطّ خُوُدٍشٌوُ مٍیٕزٍنٍهٔ بٍ خٍنٔگٍیٍ چٌوُنّ فًعّمٍیٍدّ تُوٌ اٍیٍنّ دٌنُیٓآ اٍگٍهٕ بٍ یٍ سٍرٍیٕ چٍیٍزًآ زٍیٔآدٍ اًهًمٍیًتٔ بٍدٍهٕ دٍیٕگٍهٔ هٍیٍچٍ وًقّّتٍ نٍمٍیٕتُوٌنٍهٕ اًزّ تًهّ دٍلّ بٍخًنٔدٍهٕ پًسّ خٍنّگٍ بًآشٍیٍدّ مٍثّلٍ پًآتّرٍیٍکّّّ =]

۲۹ دی 1397
2K
مُچالِهـ میشم تو [خودم] اونقد زانوهامُ تو شِکَمَم فشار میدم :} تا اشکام بریزن :} ناخونامُ فرو میکنم تو کَفِ دستام :} بالِشُ میذارم رو دَهَنم تا صداع هِق هِقم بیرون نزنهـ از اتاق :} ...

مُچالِهـ میشم تو [خودم] اونقد زانوهامُ تو شِکَمَم فشار میدم :} تا اشکام بریزن :} ناخونامُ فرو میکنم تو کَفِ دستام :} بالِشُ میذارم رو دَهَنم تا صداع هِق هِقم بیرون نزنهـ از اتاق :} دِلَم میخام همهـ دوست داشتنامُ یِ جا بالا بیارم :} بهـ همین #تلخی :}

۷ دی 1397
2K
[خُودِمونو پِیدا کُنیم،کونِ لَقه نیمهِ‌ی گُمشده!]☀ ⛇

[خُودِمونو پِیدا کُنیم،کونِ لَقه نیمهِ‌ی گُمشده!]☀ ⛇

۵ دی 1397
1K
من تحقیق کردم👻 آدمها نیستن که🎈 غصه میخورن🍕 این غصه است 🍬 که آدمهارو میخوره🍫 (:

من تحقیق کردم👻 آدمها نیستن که🎈 غصه میخورن🍕 این غصه است 🍬 که آدمهارو میخوره🍫 (:

۵ دی 1397
1K
من الان ب جز اون نمیتونم دلیلی واسه موندن داشته باشم ک اونم نیس.(:

من الان ب جز اون نمیتونم دلیلی واسه موندن داشته باشم ک اونم نیس.(:

۵ دی 1397
2K
Sometimes the most beautiful sentence in world is briefed in 3 words: don't be afraid, I'm with you♔⚉ گاهی‌اوقات زیباترین جمله‌ی دنیا در سه واژه خلاصه میشه؛ نترس من باهاتم▽♱

Sometimes the most beautiful sentence in world is briefed in 3 words: don't be afraid, I'm with you♔⚉ گاهی‌اوقات زیباترین جمله‌ی دنیا در سه واژه خلاصه میشه؛ نترس من باهاتم▽♱

۵ دی 1397
1K
[ آسمون شهر من خعلی وقتع صتارع ندارع ] :)

[ آسمون شهر من خعلی وقتع صتارع ندارع ] :)

۵ دی 1397
1K
کَسی کِه اَلان اَز هَمه مُتِنَفِرِه یِه زَمانی یِکیو خِیلی دوست داشتِه:)

کَسی کِه اَلان اَز هَمه مُتِنَفِرِه یِه زَمانی یِکیو خِیلی دوست داشتِه:)

۵ دی 1397
2K
رفت ؟!ب جهنم😡بره بمیره💀نع نمیره😢چرا؟؟؟چرا من هنوز دوسش دارم😭💔💔

رفت ؟!ب جهنم😡بره بمیره💀نع نمیره😢چرا؟؟؟چرا من هنوز دوسش دارم😭💔💔

۵ دی 1397
1K
•{}•وآسِع هَمِه مَغرور وآسِ {ط} یِکی مَظلُوم*•* اهع زآرت///:

•{}•وآسِع هَمِه مَغرور وآسِ {ط} یِکی مَظلُوم*•* اهع زآرت///:

۵ دی 1397
2K
امروز مدرسه نرفدم✌✨

امروز مدرسه نرفدم✌✨

۵ دی 1397
1K
من بهت میگم برو ، ولی تو فهم داشته باش بشین باهام حرف بزن آرومم کن :)

من بهت میگم برو ، ولی تو فهم داشته باش بشین باهام حرف بزن آرومم کن :)

۵ دی 1397
1K
- یِهوع‌وَسطِ‌حَسودی‌کردنآت‌،میگِعـ

- یِهوع‌وَسطِ‌حَسودی‌کردنآت‌،میگِعـ"دوصت‌دارم💞 " مگِع،میشِه عاشقِش‌نشد؟*~*🐼 🕸

۴ دی 1397
1K
•|مـیشَم هَمــْونی کـَِ عآرِزوتِـعْ وَلْی نـِمْٰیْزارَمٰ بِهـِْم بِـرِْسـْٰٰی|•

•|مـیشَم هَمــْونی کـَِ عآرِزوتِـعْ وَلْی نـِمْٰیْزارَمٰ بِهـِْم بِـرِْسـْٰٰی|•

۴ دی 1397
1K
- هَر چیَم بِشه خُب هَر کیَم بِره تو ماله مَنی بِیب**💞 🌙 🌉 ⚓ ️

- هَر چیَم بِشه خُب هَر کیَم بِره تو ماله مَنی بِیب**💞 🌙 🌉 ⚓ ️

۴ دی 1397
1K
- میدونَم طٌ نِمیآۍ🙂 👐 🏼 - میدونَم مَن بِہِت نِمیرِسَم🙇 🏻 ‍♀🍃 - میدونَم هیچۍ مِثِلِ قَبل نِمیشِہ💫 👀 - میدونَم جآۍِ یِہ چیزۍ تآ أبَد خآلیِہ👽 🌪 - میدونَم خِیلۍ نآرآحَتَم🐰 🌹 - ...

- میدونَم طٌ نِمیآۍ🙂 👐 🏼 - میدونَم مَن بِہِت نِمیرِسَم🙇 🏻 ‍♀🍃 - میدونَم هیچۍ مِثِلِ قَبل نِمیشِہ💫 👀 - میدونَم جآۍِ یِہ چیزۍ تآ أبَد خآلیِہ👽 🌪 - میدونَم خِیلۍ نآرآحَتَم🐰 🌹 - میدونَم أمآ یِہ سؤآل أزَت دآرَم💍 🦄 - میشِہ کآریش کَرد🙊 💜 - میشِہ مَن ...

۴ دی 1397
2K