مهتاب

mahtabnaz

کیستی که من ،اینگونه به جد
در دیارِ رؤیاهای خویش ،با تو درنگ می‌کنم؟

أُریدک دائماً بِقُربی إن وقع حُزن الأرض علی کَتفی أمیلُ إلیک.. می‌خواهم همیشه کنارم باشی تا اگر اندوه زمین روی شانه‌هایم افتاد به سمت #تو کج شوم... #زهرا_الحجاج

أُریدک دائماً بِقُربی إن وقع حُزن الأرض علی کَتفی أمیلُ إلیک.. می‌خواهم همیشه کنارم باشی تا اگر اندوه زمین روی شانه‌هایم افتاد به سمت #تو کج شوم... #زهرا_الحجاج

۳ روز پیش
3K
دلم جرأتش قطره ای بیش نیست تو ای عشق او را به دریا ببر... #محمدعلی_بهمنی

دلم جرأتش قطره ای بیش نیست تو ای عشق او را به دریا ببر... #محمدعلی_بهمنی

۱ هفته پیش
4K
عشق آمد و زانو زد، پس چیدت و بر مو زد آری تو که گل باشی، گل خوار نخواهد شد... #حسین_منزوی

عشق آمد و زانو زد، پس چیدت و بر مو زد آری تو که گل باشی، گل خوار نخواهد شد... #حسین_منزوی

۱ هفته پیش
5K
چنانت دوسٖت میدارم که گر روزی فراق افتد تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم #سعدی

چنانت دوسٖت میدارم که گر روزی فراق افتد تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم #سعدی

۱ هفته پیش
4K
بعد از آن ھمه سرگردانی روی وجب به وجب خاک بعد از آن ھمه جستجو روی نقشه ھای جھان دانستم دستان #تو ست، وطنِ من! #قدسی_قاضی_نور

بعد از آن ھمه سرگردانی روی وجب به وجب خاک بعد از آن ھمه جستجو روی نقشه ھای جھان دانستم دستان #تو ست، وطنِ من! #قدسی_قاضی_نور

۲ هفته پیش
5K
من آنچه را باید احساس کرد یا از نگاه دوست باید خواند هرگز نمی پرسم هرگز نمی‌پرسم، که آیا دوستم داری؟ قلب من و چشم #تو میگوید به من ، آری #فریدون_مشیری

من آنچه را باید احساس کرد یا از نگاه دوست باید خواند هرگز نمی پرسم هرگز نمی‌پرسم، که آیا دوستم داری؟ قلب من و چشم #تو میگوید به من ، آری #فریدون_مشیری

۲ هفته پیش
8K
راحت جان ما «#تو یی» دور مشـو ز پیش من.. #شاه_نعمت‌الله_ولی

راحت جان ما «#تو یی» دور مشـو ز پیش من.. #شاه_نعمت‌الله_ولی

۱۳ اسفند 1397
19K
من تماشای تو می‌کردم و غافل بودم کز تماشای تو خلقی به تماشای منند #هوشنگ_ابتهاج

من تماشای تو می‌کردم و غافل بودم کز تماشای تو خلقی به تماشای منند #هوشنگ_ابتهاج

۲۸ دی 1397
27K
تو همان بودی که می پنداشتم، می خواستم گر چه شاید من نبودم آنکه می پنداشتی #حسین_منزوی ................................................................... تو را به روی زمین دیدم و شکفتم و گفتم که این فـرشته برای من از بهشت ...

تو همان بودی که می پنداشتم، می خواستم گر چه شاید من نبودم آنکه می پنداشتی #حسین_منزوی ................................................................... تو را به روی زمین دیدم و شکفتم و گفتم که این فـرشته برای من از بهشت رسـیده ‌ #هوشنگ_ابتهاج

۷ دی 1397
34K
. ای برادر! خداوند بی نهایت است و لامکان و بی‌زمان؛ اما به قدر فهم تو، کوچک می‌شود، و به قدر نیاز تو فرود می‌آید؛ و به قدر آرزوی تو گسترده می‌شود؛ و به قدر ...

. ای برادر! خداوند بی نهایت است و لامکان و بی‌زمان؛ اما به قدر فهم تو، کوچک می‌شود، و به قدر نیاز تو فرود می‌آید؛ و به قدر آرزوی تو گسترده می‌شود؛ و به قدر ایمان تو، کارگشا می‌شود؛ و به قدر نخ پیرزنان دوزنده، باریک می‌شود؛ و به قدر ...

۱ دی 1397
31K
برای اینکه دو نفر برای هم خوب باشند، هر کدام باید ابتدا برای خود خوب باشد. تا موقعی که متوجه تنهایی خود نشویم، از دیگری به عنوان سپری در مقابل تنهایی استفاده می‌کنیم. فقط کسی ...

برای اینکه دو نفر برای هم خوب باشند، هر کدام باید ابتدا برای خود خوب باشد. تا موقعی که متوجه تنهایی خود نشویم، از دیگری به عنوان سپری در مقابل تنهایی استفاده می‌کنیم. فقط کسی که بتواند مثل عقاب شجاعانه زندگی کند، قادر است به دیگری عشق پیشکش کند... ........................................................ ...

۱۹ آذر 1397
28K
وز شوقِ این محال که دستم به دست توست من جای راه رفتن پرواز می‌کنم ... #فریدون_مشیری

وز شوقِ این محال که دستم به دست توست من جای راه رفتن پرواز می‌کنم ... #فریدون_مشیری

۱۷ آذر 1397
26K
و این اسبِ سیاهِ وحشی که در افقِ توفانیِ چشمانِ تو چنگ می‌نوازد با من چه می‌خواهد بگوید...؟ #احمد_شاملو

و این اسبِ سیاهِ وحشی که در افقِ توفانیِ چشمانِ تو چنگ می‌نوازد با من چه می‌خواهد بگوید...؟ #احمد_شاملو

۲۲ آبان 1397
28K
عهد بستم نفسم باشی من باشم و #تو ای که بی #تو نفسم تنگ است و دلم تنگ تر... #علیرضا_آذر

عهد بستم نفسم باشی من باشم و #تو ای که بی #تو نفسم تنگ است و دلم تنگ تر... #علیرضا_آذر

۱۷ آبان 1397
33K
نمی داند دل تنها میان جمع هم تنهاست مرا افکنده در تنگی که نام دیگرش دریاست تو از کی عاشقی؟ این پرسش آیینه بود از من خودش از گریه ام فهمید مدت هاست ،مدت هاست ...

نمی داند دل تنها میان جمع هم تنهاست مرا افکنده در تنگی که نام دیگرش دریاست تو از کی عاشقی؟ این پرسش آیینه بود از من خودش از گریه ام فهمید مدت هاست ،مدت هاست #فاضل_نظری

۲۸ مهر 1397
30K
دلم در دست او گیر است، خودم از دست او دلگیر عجب دنیای بیرحمی، دلم گیر است و دلگیرم. . . #حسین_منزوی

دلم در دست او گیر است، خودم از دست او دلگیر عجب دنیای بیرحمی، دلم گیر است و دلگیرم. . . #حسین_منزوی

۱۵ مهر 1397
29K
و چه قدر دوستت دارم زندگی که همین فرصت کوتاه را به علاوه او به من هدیه کردی! #شمس_لنگرودی

و چه قدر دوستت دارم زندگی که همین فرصت کوتاه را به علاوه او به من هدیه کردی! #شمس_لنگرودی

۲ مهر 1397
32K
ماندن یا نماندن سوال این نیست؛ آی که چشم‌های تو می‌گویند: بمان! می‌مانم حتی اگر جهان را بر شانه‌های خسته‌ی من آوار کرده باشی… #حسین_منزوی

ماندن یا نماندن سوال این نیست؛ آی که چشم‌های تو می‌گویند: بمان! می‌مانم حتی اگر جهان را بر شانه‌های خسته‌ی من آوار کرده باشی… #حسین_منزوی

۳۰ مرداد 1397
26K
خود قضاوت کن اگر درمان دردم عشق توست این سر آشفته و این قلب ناخرسند چیست؟! #فاضل_نظری

خود قضاوت کن اگر درمان دردم عشق توست این سر آشفته و این قلب ناخرسند چیست؟! #فاضل_نظری

۱۸ مرداد 1397
31K
یا کسی جز تو زیبا نبوده‌ست یا مرا چشم بینا نبوده‌ست هرگزم پیش از این، دل سپردن این چنین بی محابا نبوده‌ست #حسین_منزوی

یا کسی جز تو زیبا نبوده‌ست یا مرا چشم بینا نبوده‌ست هرگزم پیش از این، دل سپردن این چنین بی محابا نبوده‌ست #حسین_منزوی

۴ مرداد 1397
29K